לקראת שבת: תרומה מכל הלב – טורו של הרב יעקב גלויברמן

פרשתנו פרשת ‘תרומה’, הסמוכה לפרשה הקודמת ‘משפטים’, שם דובר על מצוות שבין אדם לחברו, אלוקים מצווה את בני ישראל להביא תרומה למלאכת בניית המשכן.

חז”ל אומרים שלצורך בנייתו של המשכן, השתמשו בחמישה עשר סוגים של תרומות. ביניהם: זהב, כסף ונחושת, עורות, עצי שיטים ועוד. לגבי אופי התרומה כתוב בפרשה “כל איש אשר ידבנו ליבו”. מכאן למדים, שכל תרומה לבניית המשכן נתרמה מכל הלב.

התורה גם מלמדת אותנו, שתרומה הבאה מנכסים שהגיעו מעושק, מרמה ונישול הזולת, אינה רצויה לפני אלוקים, כי זו “מצווה הבאה בעבירה”. מסופר על חסיד עשיר שהגיע לרבו, וביקש ברכות על מספר עניינים. לאחר הבקשות, צירף החסיד כנהוג, סכום כסף לפדיון צדקה בעבורו.

אולם, לאוזניו של הרבי הגיעה השמועה, שהחסיד אמנם מתנהג כעשיר, אך לאמתו של דבר, נמצאים עסקיו בשפל המדרגה, וכי הוא בפשיטת רגל של ממש. הרבי סרב לקבל מידיו את התרומה, ואמר לו: “כתוב: “בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם” – תחילה עליך לפרוע את חובותיך, ורק לאחר מכן  תתנדב לתת נדרים וצדקה.

 חד וחלק: גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.