לראשונה : כבר לא צריך להגיע לטאבו כדי לרשום דירה

לפני כשנתיים השיק הטאבו את שירות רישום הערת אזהרה באופן מקוון וכשנה לאחר מכן נפתחה לציבור עורכי הדין האפשרות לבצע עסקאות מכר דיגיטליות. יחד עם זאת, בפועל רק 20%-25% מעסקאות המכר בוצעו במלואן באופן מקוון. הסיבה הייתה נעוצה בעובדה שרוב הדירות בישראל נרכשות בסיוע הלוואות משכנתה, ולא ניתן היה להגיש באופן מקוון את שטר המשכנתה לצורך השלמת עסקת המכר והעברת הבעלות על הנכס.

כדי לאפשר את שיתוף הפעולה כעת בין הטאבו לבין בנק מזרחי טפחות תוקנו תקנות המקרקעין בשנת 2017, ונוספה בהם האפשרות להכיר בשטר כשטר מקורי גם אם תהיה בו חתימה מקורית אחת או יותר. על פי ההסכמות בין הבנק לטאבו, הבנק יחתום על שטר המשכנתה באופן ידני, והשטר יימסר ללקוחות באופן פיזי. עורך הדין בעסקה יחתים את הממשכנים, יסרוק את שטר המשכנתה, יאמת את חתימתם של הממשכנים בחתימה אלקטרונית ויעבירו לטאבו בממשק המקוון הקיים. לצורך השלמת התהליך ועל מנת לוודא כי לא נעשו שינויים בשטר המשכנתה הפיזי שנמסר ללקוח, פיתח אגף מערכות מידע במשרד המשפטים מערכת טכנולוגית שמעבירה את השטר הסרוק החתום אלקטרונית לבנק, ובמקביל פותחה בבנק מערכת שמנתבת את השטרות לסניף הבנק הרלוונטי.

המשמעות של הפיתוחים הללו היא שמעתה ניתן יהיה לבצע עסקאות מכר גם בנכסים שיש לרשום עליהם משכנתה- מבלי להגיע למשרדי הטאבו. שיתוף הפעולה עם בנק מזרחי טפחות הוא הראשון שנעשה מול הבנקים בישראל, ובאגף רישום והסדר מקרקעין מקווים שהוא יוביל להרחבת השירות גם בבנקים אחרים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.