לראשונה, שיעור הזכאים לבגרות מגיע לכ- 70%

עליה של 1.7% בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הלומדים בכיתה י”ב (תשע”ז: 68.2% ובתשע”ח: 69.9%). בכך, לראשונה מתקרבת המערכת לשיעור זכאות של כ- 70%. בראיה רב שנתית ניתן לראות כי במדד זה של הזכאות חל צמצום של כ- 4% בין העשירונים הגבוהים לנמוכים (מפער של – 24.7% בתשע”ה ל: 20.8% בתשע”ח). במשרד ממשיכים לחתור להמשך לצמצום הפער שעדיין נותר בשיעור גבוה.

בשיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מבין הלומדים בכיתה י”ב נרשמה עליה מזערית של 0.3% (תשע”ז: 7.9% לעומת 8.2% בתשע”ח). עליה של 1.3% נרשמה גם בתעודות הבגרות שכוללות 5 יחידות (תשע”ז: 14.3% תשע”ח: 15.5%%), ועליה של 2% בשיעור תעודות הבגרות הכוללות 5 יחידות לימוד באנגלית (תשע”ז: 35.7% תשע”ח: .37.7%). הישגים אלה נובעים מהטמעת התכניות הלאומיות לקידום המתמטיקה והאנגלית שהצליחו למשוך את מערכת החינוך למעלה. הדבר ניכר בעליה המתמדת בזכאות לבגרות וגם באיכות התעודות הכוללות יותר 5 מתמטיקה ויותר 5 אנגלית לאורך שלוש השנים האחרונות.

בשנה זו חלה עליה של 3% גם במדד של מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה (תשע”ז: 50% תשע”ח: 53%). עליה שלילית נרשמה בשמירה על טוהר הבחינות – מחברות פסולות (תשע”ז: 1% תשע”ח: 1.1%).

יציבות נרשמה בהישגים של מדדי תעודת בגרות הכוללת 4 יחידות לימוד מתמטיקה (תשע”ז: 17% תשע”ח: 17.6%)%) וגם באנגלית (תשע”ז: 22.7%, תשע”ח: 23.2%). באירועי השק”ד (שקלול הציונים הבית ספריים וציוני הבגרות גם לא חל שינוי (תשע”ז: 1.3% תשע”ח: 1.3%).

ערכים ואקלים חינוכי:

יציבות נרשמה במדד עידוד למעורבות חברתית ואזרחית (תשע”ז: 56%, תשע”ח: 57%). נושא המעורבות החברתית מהווה חלק ניכר מסדר יומו של המשרד, ולכן הוא נוקט בשורה של פעולות לעידוד תלמידים לקחת חלק בתנועות נוער או ארגוני נוער ולהוביל מיזמים חברתיים לשינוי פני הקהילה. לאחרונה, הודיע המשרד על ניסוח תקנה ייעודית לבינויים של סניפי נוער חדשים כדי שיותר ויותר תלמידים יקחו בהם חלק.

בקידום סובלנות כלפי האחר חלה עליה של 3% (תשע”ז: 73%, תשע”ח: 76%), במעורבות באירועי אלימות הנתונים עומדים על (תשע”ז: 8%, תשע”ח: 7%). עליה נרשמה ביחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים (תשע”ז: 43% תשע”ח: 45%). במדד של שותפות הורים לא חל שינוי (תשע”ז: 76%, תשע”ח: 76%).

התמדה ונשירה:

בשני המדדים נרשמה יציבות. הנשירה נותרה בשיעור של 1.2% (תשע”ז: 1.2% תשע”ח: 1.2%) וכן מדד ההתמדה כלומר עד כמה בית הספר דואג שהתלמיד לא יעזוב את המסגרת נותר ללא שינוי (תשע”ז: 80% תשע”ח: 79.7%).

עם זאת, לאורך שלוש השנים האחרונות ניתן לראות כי מספר הנושרים ירד ב- 1,330 (תשע”ה: 1.5% שהם 8,671 תלמידים לעומת תשע”ח: 1.2% שהם 7,341 תלמידים נושרים). צמצום הנשירה נרשם בעשירונים הגבוהים והנמוכים יחד, ובכל המגזרים – יהודי (תשע”ה: 1.0%, תשע”ח: 0.8%), ערבי (תשע”ה: 1.4%, תשע”ח: 1.2%), בדואי (תשע”ה: 3%%, תשע”ח: 2.8%), וחרדי (תשע”ה: 3.2%, תשע”ח: 1.9%),. בעניין זה יצויין כי המשרד החל לצאת בפעולות רחבות היקף לאורך שעות היממה לשם איתור נושרים והשבתם אל המערכת. החיפושים מתנהלים בקשת רחבה של מקומות, בהם: מגרשים, מפעלים, בשטחי הפזורה וברחובות.

הצוות החינוכי:

עליה של 4% חלה בקליטה וליווי של עובדי הוראה ובעלי תפקידים (תשע”ז: 68% תשע”ח: 72%). גם בעבודה שיתופית של מורים בבית הספר חלה עליה (תשע”ז: 74% בתשע”ח: 76%. בשביעות הרצון של המורים מבית הספר לא נרשם שינוי (תשע”ז: 71% תשע”ח: 70%). בניהול פיתוח הצוות החינוכי בבית הספר חלה עליה של 2% (תשע”ז38%תשע”ח: 40%).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.