מאחור הקלעים של סערת ‘עוף הבראקל’

סערת עוף הבראקל, ומנגד סערת כשרות העופות הנאכלים בכל מקומות ישראל בעולם – מתברר כי הוויכוח ההלכתי הנוקב על עוף הבראקל, נעוץ בסערה הלכתית אחרת שהגיעה לשולחנם של גדולי ישראל, מה באמת הטריד את גדולי ישראל בכל הקשור לכשרות העופות? 

 

הסערה ההלכתית הגדולה ביותר בשנים האחרונות, סערת ‘עוף הבראקל’, התפרצה במלוא העוצמה לתוך הציבור התורני והכללי, דבר הגורר התעניינות שיא מצד אנשים רבים העומדים מהצד ושואלים את עצמם, מה בעצם הביא לפיצוץ הסערה, מה היה עד היום, ומה קרה עכשיו.

כדי להיכנס בסוד העניינים, מסבירים אנשיו של הראב”ד כי סערה זו היא בעצם שאלה כללית על כשרות כל העופות הנמצאים על שולחנו של כל יהודי בארץ ובעולם, כאשר ישנם מספר עסקנים הטוענים שכל העופות המגיעים אלינו כיום, נוצרו על ידי הכלאת עוף טמא בעוף טהור, כך שהעופות המגיעים אלינו הם בעצם צאצאים של עופות טמאים, ואסורים באכילה כפי הכלל הידוע בתלמוד: “היוצא מן הטמא טמא”.

אותם עסקנים יצאו בפרסום נרחב בשבועות האחרונים בחוברות שונים, בהם הם מסבירים שכל העופות שעם ישראל רגיל לאוכלם במשך חמישים השנים האחרונות מוטלים בספק, וכי יתכן שעם ישראל בכל קצוות תבל נכשלו באכילת עופות טמאים זה שנים רבות, מה שבעצם גרם לאותם עסקנים להחליט לייבא עוף חדש מזו הבראקל, כשלדבריהם בעוף זה לא קיימים בעיות הלכתיות, אולם לרגע לא חלמו אותם עסקנים שגדולי מורי ההוראה ופוסקי הדור, יורו הלכה למעשה שאדרבה, עוף הבראקל הוא עוף טמא האסור באכילה, וכי תקנתם זהו קלקלתם.

במהלך התקופה האחרונה הונחו הנתונים על שולחנם של גדולי פוסקי הדור, בכדי לברר היטב את הטענות השונות לפרטיהם, ובכדי לדעת האם אכן יש להורות להפסיק באכילת העופות.

ב”מאמר השבועי” ממרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א, נכתב כי מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א בירר השבוע את העניין מפי מומחים ויודעי דבר בעלי שם עולמי לעניינים אלו, ולאחר בירור מקיף הורה הלכה למעשה, כי הבשר והביצים כשרים לאכילה ואין בהם שום נדנוד חשש, יאכלו ענוים וישבעו.

מרן הגר”מ שטרנבוך שליט”א בירר את הטענות, ולאחר שיחות עם המומחים הגדולים בתחום, התברר כי גם אם אכן היה אפשר לאחר פיתוחים שונים לגדל וולדות מהכלאת עוף טהור עם טמא יחדיו, אבל אין הדבר שווה מבחינה כלכלית, היות שקו הפיתוח יירד פלאים על ידי הכלאה זו, בתפוקת הבשר ובגידול הביצים, כך שאין שום אפשרות מבחינה מציאותית לתלות את עופות הפטם בתולדת עוף טמא ממש.

עסקנים ורבנים מפנים כעת אצבע מאשימה לעבר עסקני כולל בבני ברק מעוררי הסערה הנוכחית, וטוענים כי כעת הוברר שכל הסיפור של ייבוא עוף הבראקל אינו אלא אינטרס שפל של בצע כסף, כאשר הרעיון המבריק היה להוציא איסור על כל העופות חוץ מעופות הבראקל המיובאים על ידם, כך שהם יוכלו לגרוף את כל הקופה מהעופות הנמכרים ברחבי העולם.

העסקנים מוסיפים כי ברוך ה’, ברגע האחרון הכל נעצר לאחר שגדולי הפוסקים עלו על הרעיון הנבזה וחסמו את הכנסת עוף הבראקלי לתוך כרם בית ישראל.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.