מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 9102 עלה בשיעור של 0.14

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 9102 עלה בשיעור של 0.14 לרמה
של 01049 נקודות4 בשנים -עשר החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור
של 0.14 ,והמדד ללא אנרגיה עלה ב-0.414 עליות מחירים נרשמו החודש
במחירי הלבשה והנעלה שעלו ב –420 ,%פירות וירקות ב -9410 ,ומחירי
הדלקים והשמנים עלו בשיעור של 0.404 ירידה של 400 .נרשמה במחירי
מלונות ובתי הארחה )נתון שהפתיע(4
סעיף הדיור )מחירי שכ”ד( ירד החודש בשיעור של 1400 והשינוי השנתי בו
הואט ל -0.04 בלבד, זאת לעומת 9490 לפני חודשיים ו -0.94 בחודש
פברואר 49102
מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו בסקר
האחרון בשיעור של 1490( נתונים ארעיים( ומתחילת השנה השלימו עלייה
של 0%494 המחירים עתה קרובים לשיא שנמדד בקיץ .4910

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.