מדוע מרן הגר”ח לא יצא מעולם לפעולות קירוב?

בימים האחרונים עלה דיון על פעילותם של אנשי ארגוני הקירוב, ודעתו של מרן הגר”ח קניבסקי על הנושא. “הגר”ח בעבר קבע לימוד עם מתחזקים, אבל לא יצא לפעולות קירוב”. מדוע?

בעקבות הדיון לאחרונה על פעילות הקירוב, עלתה שאלה בקרב הפעילים החרדים, האם נכון וראוי לבני תורה, לצאת לעם שבשדות, לקבוע עיתים לתורה עם אנשים הרחוקים ממנה, ולעודד חילונים לקיים את מצוות השם.

הדיון בעניין עלה השבוע בעלון “דברי שי”ח”, המביא מדברי מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א.

“מצד אחד, רבינו שליט”א מאוד עודד את אלו שמקרבים ליבות אחינו היקרים, וקובעים עיתים לימוד ומחזקים אותם, וכמה פעמים כשהזכירו בפני רבינו אודות פעילות של מחזירים בתשובה, הראה את דברי המכילתא “כיון ששמע משה את הדבר הזה ויקד ארצה וישתחוו, אמר חס ושלום, אין בישראל רשע בן רשע בן רשע” (כלומר, שהודה לקב”ה שאין ארבע דורות של רשעים ברציפות), וזהו שהצדיקים שמחים ומצפים שיחזרו הרשעים בתשובה.

“והדברים ידועים, כי כמעט כל יום באים קבוצת מתחזקים למעונו של רבינו, והוא מברך בחמימות, והרבה מהם מסיימים מסכת במעונו, ומקדיש מזמנו כדי לחזקם.

“אבל, רבינו שליט”א חזר ואמר כמה פעמים, כי הלימוד של האדם עצמו, הוא גם גורם לקירוב, כי כל תורה שמרבים בעולם מוסיף קדושה ודוחק את הטומאה, ולכן רבינו שליט”א עצמו שחס על כל שניה לא יצא לשום פעילות מעין זו, וברח מכל דבר שאפשר לוותר עליו.

“בצעירותו, היה כמה פעמים שצעירים ביקשו ממנו שיקבע איתם שעת לימוד, ורבינו הסכים משום חסד ללמוד איתם, אף שזה היה רחוק מלימוד של חברותא, ואכן אותם אלו התעלו מאוד ברוחניות”.

בעלון אף סופר מעשה שהיה: “נכנס אל רבינו יהודי בעל תשובה, ואמר שהוא משתדל להקפיד על קלה שבחמורה, אבל הלכות שבת שהם המון פרטים, קשה לו מאוד ולא מצליח להרגיל עצמו לדקדק בכל צעד ושעל, והוא מדוכא מזה מאוד. חייך רבינו, ולחש לו באוזן, “וכי אתה יותר גרוע מבהמה? בודאי שלא. אל תדאג, אתה תתרגל”!

“האיש היה נבוך מהשוואה… ורבינו פתח לו את העובדה ביהודי שמכר פרתו לגוי ולא רצתה לעבוד בשבת, עד שהגוי חזר ליהודי וכעס עליו שמכר לו בהמה שאינה עובדת, היהודי לחש לה באוזן שעד היום היית אצלי אבל עכשיו מכרתי אותך לגוי והוא עובד בשבת. הפרה שמעה את הדברים וקמה לעבוד. נהנה האיש מהמדרש והודה לרבינו שליט”א”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.