מדריך משפטי: עילות התנגדות לצוואה

מהן העילות להתנגדות לצוואה? תוך כמה זמן מתנגדים לצוואה? ומתי מתקבלת התנגדות לצוואה? מדריך מיוחד באדיבות באדיבות פורטל ירושות וצוואות

כשאדם הולך לעולמו, עזבונו (הכספים, הרכוש והנדל"ן שלו) עובר ליורשיו על פי דין. זאת, אם אותו אדם לא מימש במהלך חייו את זכותו לערוך צוואה, ולקבוע בה בעצמו מי יקבל את עזבונו לאחר שילך לעולמו. מאמר זה יעסוק בהתנגדות לצוואה.

מהן העילות להתנגדות לצוואה

עילות להתנגדות לצוואה פירושן טענות שאם יוכח בבית המשפט שהן אכן נכונות, הדבר יוביל לפסילת הצוואה. העילות להתנגדות לצוואה מפורטות בסעיפים 38-26 לחוק הירושה. להלן כמה מהן:

 • השפעה בלתי הוגנת: בעת עריכת הצוואה, היה המצווה תלוי באדם אחר לשם ניהול חייו וניהול רכושו בפרט, ואותו אדם אחר ניצל זאת והצוואה שנערכה היא לטובת אותו אדם. בית המשפט לא בהכרח בוחן את תלות המצווה באותו אדם אלא יותר את ניצולה של התלות לטובת אותו אדם בצוואה.
 • אי כשירות/פסלות להוריש: בעת שערך את הצוואה, המצווה כלל לא היה כשיר לעשות כן. הוא לא יכול היה להבחין בטיבה של הצוואה, לא הבין את משמעויותיהן של ההוראות או אפילו כבר לא היה מסוגל להבין מה היה הרצון האמיתי שלו. לא תמיד קל להוכיח שהמצווה הבין או לא הבין את כל אלה. ישנים מקרים פשוטים יותר, בהם המצווה הוא אדם מתחת לגיל 18 או פסול דין, ואז באופן אוטומטי אין לצוואה שערך כל משמעות.
 • הצוואה מכילה הוראה בלתי אפשרית: ההוראה בצוואה יכולה להיות חוקית, אך מבחינה מעשית, לא ניתן לבצעה. למשל, אי אפשר לנשל מהצוואה יורש באמצעות הוראה לחלוקת נכס, ואותו נכס ניתן במתנה זה מכבר.

תוך כמה זמן מתנגדים לצוואה

יש להגיש התנגדות לצוואה בטרם מתן צו קיום הצוואה, ורק אדם בעל זיקה כלשהי לצוואה יכול לעשות כן. לרוב מי שמגיש התנגדות לצוואה הוא יורש של המצווה, שלדעתו מגיע לו לקבל מעיזבון המצווה חלק משמעותי יותר מזה שקיבל בפועל. כדי להגיש התנגדות, מסביר עו"ד גיל קראוס, יש לשלם אגרה של 986 ₪. את האגרה ניתן לשלם:

 • באופן מקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי
 • בכרטיס אשראי בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה
 • בבנק הדואר באמצעות שוברים שניתן לקבל באותן העמדות.

לאחר שהמתנגד לצוואה משלם אגרה, עליו להגיש את ההתנגדות לרשם לענייני ירושה, תוך לא יותר מארבעה-עשר ימים מיום פרסומה ברשומות ובעיתונות. בהתנגדות צריכים להיכלל:

 • שמו ומספר תעודת הזהות שלו
 • השם ומספר תעודת הזהות של המצווה
 • השמות ומספרי תעודות הזהות של כל שאר היורשים שציין המצווה בצוואה
 • אישור בדבר תשלום האגרה
 • העילות להתנגדות לצוואה
 • מסמכים שתומכים בהתנגדות לצוואה + תצהיר מאומת בפני עורך דין שתומך בעובדות שמצוינות בהתנגדות לצוואה
 • ייפוי כוח (אם את המתנגד מייצג עורך דין).

ניתן להאריך את מועד הגשת ההתנגדות לצוואה, אם המתנגד מבקש זאת ויש סיבה מוצדקת לבקשתו. ואולם, כמות הפעמים שניתן לעשות כן היא מוגבלת.

על מי מוטל נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה?

בעיקרון, נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה, מוטל על המתנגד לצוואה. הוא זה שצריך לשכנע את בית המשפט שעילה מסוימת (כמו העילות שצוינו) אכן מתקיימת. ואולם, המתנגד לצוואה יכול "להפוך" את נטל ההוכחה ולהטילו על יתר היורשים, שבשונה ממנו, אינם מתנגדים לצוואה. אותם יורשים צריכים להוכיח שאותה עילה לא מתקיימת. מכאן ניתן להסיק שכשנטל ההוכחה מוטל על אותם יורשים, המקרה מורכב יותר מאשר מקרה שבו נטל ההוכחה מוטל על המתנגד לצוואה. זאת, משום שהמתנגד לצוואה צריך להוכיח שטענתו מתקיימת (כלומר, על דרך החיוב), והתומכים בצוואה צריכים להוכיח שטענות המתנגד לא מתקיימות (כלומר, על דרך השלילה). בנוסף, מספיק שהמתנגד לצוואה יוכיח שאחת מטענותיו מתקיימת, בעוד שהתומכים בצוואה צריכים להוכיח שכל טענותיו של המתנגד לא מתקיימות.

מתי מתקבלת התנגדות לצוואה?

התנגדות לצוואה צפויה להתקבל, למשל, כאשר המתנגד לצוואה מוכיח שבעת עריכת הצוואה, לא היה המצווה צלול בדעתו, או שהצוואה נשואת הדיון היא אינה הצוואה האחרונה שהמצווה ערך, אלא הוא ערך צוואה יותר עדכנית. התנגדות לצוואה צפויה להתקבל גם, למשל, כשהמתנגד לצוואה מוכיח שהצוואה אינה הוגנת ומקפחת אותו, וכן כאשר הוא מוכיח שהצוואה מכילה פגמים צורניים.

דחיית התנגדות לצוואה

במקרים מסוימים, ההתנגדות לצוואה נדחית. ישנם ארבעה מקרים עיקריים כאלה:

 1. הדחייה נעשית על ידי הרשם לענייני ירושה, מכיוון שצו לקיום הצוואה כבר ניתן, והפעולה שיש לעשות היא להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה או לביטול צו ירושה.
 2. בית המשפט לענייני משפחה דוחה על הסף את ההתנגדות לצוואה. זה קורה כאשר מי שהגיש את ההתנגדות לצוואה הוא אדם שמעמדו לא מקנה לו זכות התנגדות לה.
 3. הצדדים להליך המשפטי הגיעו להסכם פשרה ביניהם. לרוב במקרים כאלה, נדחית ההתנגדות לצוואה כנגד תמורה מסוימת שמובטחת למתנגד לצוואה.
 4. בית המשפט שומע את טענות הצדדים וקובע כי אין מקום לקבל את ההתנגדות לצוואה.

התנגדות לצוואה עם תניית סילוק

ישנן צוואות שבהן המצווה מכניס תניית סילוק – למשל, מורה לנשל יורש אשר מתנגד לצוואה. במקרים כאלה, הרי שהמתנגד לצוואה נמצא בסיכון. ייתכן שהמצווה הכניס לצוואה תניית סילוק מרצון למנוע מריבות פנימיות במשפחה. תניית סילוק יכולה לגרום ליורשים להרגיש מחויבים יותר להגיע להסכמות ביניהם.

מדובר בתנייה חוקית, כי היא משקפת את רצונו של המצווה. עם זאת, תנייה זו גם בעייתית, שכן היא פוגעת בזכות הגישה לערכאות השיפוטיות. בנוסף, אם דין הצוואה להיפסל עקב השפעה בלתי הוגנת, גם תניית הסילוק אינה חוקית.

אם ההתנגדות לצוואה מוגשת בחוסר תום לב ובטענות שאין להן כל בסיס, נוטה בית המשפט לקבל את תניית הסילוק. אם הצוואה מכילה תניית סילוק ובכל זאת אחד היורשים שוקל להתנגד לה, צריך לחשוב לעומק אם יש בסיס לטענתו, שכן אם לאו – הוא צפוי שלא לקבל כלל את ירושת המצווה.

המדריך מוגש כשירות לציבור באדיבות פורטל ירושות וצוואות: https://www.accordil.co.il

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *