מהפכה בתחום החוזים והמכרזים בפרויקטים תחבורתיים

במכתב משותף שהוציאו היום החשב הכללי במשרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות ומנכ”לית משרד התחבורה, התבקשו חברות התשתית של משרד התחבורה (נתיבי ישראל, חוצה ישראל, רכבת ישראל, נת”ע, נתיבי איילון, מוריה ויפה נוף) ליישר קו במספר רחב של נושאי ליבה בתחום החוזים והמכרזים, על מנת ליצור סטנדרטיזציה בין חברות התשתית ובכך לשפר בצורה משמעותית את יכולת הביצוע בענף.
המכתב יצא לאחר בחינה מעמיקה של צוותים מקצועיים ממשרדי האוצר והתחבורה בשיתוף התאחדות בוני הארץ וחברות התשתית, שבמסגרתה גובשה רשימת המלצות מקצועיות שאותן החברות מתבקשות ליישם עד ל-1.6.2019.
בין ההמלצות שגובשו – צמצום גובה הערבויות המבוקשות (מכרז, ביצוע וטיב), צמצום משמעותי של שימוש בעיכבון, קביעת קווים מנחים אחידים לתנאי סף פיננסיים ומקצועיים לפרויקטים, קיצור תנאי התשלום לקבלנים ולספקים ולקיחת סיכוני ההצמדות למדדים באופן מלא על ידי המדינה.
הליך הסטנדרטיזציה בוצע לאור הגידול המשמעותי בהיקפי השקעה בתשתיות תחבורתיות וכחלק מתכנית “תשתיות 2030” אשר מוביל החשב הכללי באוצר, מר רוני חזקיהו בשיתוף עם הממונה על התקציבים ומנכ”לי המשרדים אנרגיה ותחבורה. במסגרת התכנית מופו האתגרים המרכזיים העומדים בפני חברות התשתית והקבלנים המבצעים ובוצעה חשיבה משותפת על פתרונות אפשריים. סטנדרטיזציה של החוזים והמכרזים צפויה להגביר משמעותית את היעילות בענף הן מצד מזמיני העבודה והן על ידי גופי הביצוע, לצמצם הליכים משפטיים, להגביר את הוודאות והתחרות בענף ולהביא להוזלה במחירי הפרויקטים.
בנוסף, נערכו לאחרונה בדיקות של מכרזים ועבודת וועדת המכרזים בחברות הממשלתיות, על ידי רשות החברות הממשלתיות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.