מה חשוב לגברים ללמוד מנשים על ניהול עסקים?

נשים בעלות עסק מנהלות סיכונים באופן שמרני ומושכל יותר מגברים ונוטלות הלוואות נמוכות יותר ומכאן, הסיכון לסגירת העסק שלהן קטן ב-50% ומעלה מהסיכון לסגירת עסק דומה בבעלות גבר

לקראת יום האישה הבינלאומי בדקה הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה האם יש הבדלים בכוונה לסגור עסק, בין גברים לנשים.

לשאלה הקבועה בסקר הסוכנות, באשר לכוונתם של עסקים לבצע סגירת עסק, מדווחים מדי שנה בעלי עסקים, כשליש ועד רבע מהם, על מחשבה כזו. עתה, בדקה הסוכנות גם הבדלים מגדריים לשאלה זו.

מבדיקה זו, אשר כללה גם נתונים על גובה ההלוואות שהעסקים לקחו, עלה כי אכן קיים הבדל משמעותי בין גברים לנשים.

במידה ונלקחה הלוואה בגובה של עד 150 אלף ש"ח, נשים שקלו פחות לסגור את העסק מגברים (25.8% ו-41.2% בהתאמה) ואילו במידה שנלקחו הלוואות של מעל 150 אלף ₪, גברים שקלו פחות לסגור את העסק מנשים (24.1% ו- 41.8% בהתאמה).

ההבדלים בגובה ההלוואה משקפים את הבדלים בגודל הסיכון שלוקח/ת בעל/ת העסק, את יכולת הניהול וסגנונו ואכן, בסקר האשראי של הסוכנות לשנת 2022, נמצא כי 77% מקרב הנשים שלוקחות הלוואה עסקית, לוקחות הלוואה נמוכה מ-150 אלף שקל, בשעה שבקרב הגברים 64% לוקחים הלוואות עסקיות נמוכות מ-150 אלף שקל, והשאר לוקחים הלוואות גדולות יותר. נראה שנשים נמנעות יותר מהסיכון שבאשראי עסקי גבוה, דבר המתקשר לממצאים דומים שמצאה הסוכנות במחקר שעשתה ב-2018.

עוד עולה מנתוני הסוכנות לעסקים כי לנשים ייצוג גבוה יותר בניהול עסקים בתחום השירותים ( 79% לנשים לעומת 62.5% לגברים) בעוד שבתחומי המסחר והבינוי, יש ייצוג גבוה יותר לגברים כבעלי העסק (33% בהשוואה ל-18% בקרב נשים מנהלות).

נראה כי בענפים בהם יש ייצוג גבוה יותר לנשים כבעלות העסק, יש גם סיכון וצורך באשראי נמוכים יותר, כך שבמידה ונלקחת הלוואה, זו תהיה קטנה יחסית לעסקים בתחומי המסחר והבינוי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *