מוסדות ממשלתיים יוכלו לרכוש חשמל מיצרני חשמל פרטיים

בדיון אצל החשב הכללי, מר רוני חזקיהו, בהשתתפות מנכ”ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, יו”ר רשות החשמל ד”ר אסף אילת ונציגי אגף התקציבים, הוחלט לאפשר למוסדות ממשלתיים לרכוש חשמל מיצרני חשמל פרטיים (יח”פים). מדובר בשינוי מדיניות אשר מאפשר למוסדות הממשלתיים לרכוש חשמל בתנאי שוק תחרותי. בנוסף, הוחלט גם לאפשר למוסדות הממשלה המתאימים, ובכלל זה בתי חולים, להקים בתחומם תחנות קוגנרציה קטנות, מבוססות גז טבעי, לייצור חשמל לצריכה מקומית.

המשמעות היא כי הגופים הממשלתיים יוכלו להוזיל את הוצאות התפעול שלהם כבר בטווח הקצר. כמו כן, צפויה ההחלטה לעודד את פרישת רשת חלוקת הגז הטבעי הנדרש להקמתן של תחנות הקו-גנרציה. ההחלטה מגיעה על רקע הרפורמה במשק החשמל, המסייעת בייצוב מצבה הפיננסי של חברת החשמל ועודדה את פתיחת מקטע יצור החשמל לתחרות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.