מועד הדיווח והתשלום למע”מ ידחה ל-26 במרץ

במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות

הקורונה גרמה ללא מעט עסקים קטנים וגדולים לבעיה קשה בתזרים המזומנים עקב בהלת הצרכנים ובעקבות עובדים הנמצאים בבידוד .

כתוצאה מכך לא מעט עסקים יתקשו לעמוד בדרישות המדינה לתשלומי מקדמות ומע”מ. על רקע זאת הוחלט הבוקר ע”י שר האוצר ומנהל רשות המסים על דחייה בעשרה ימים של המועד לדווח ותשלום למע”מ, ממחר ה – 16 למרץ עד ל – 26 למרץ.

ההחלטה על הדחייה התקבלה במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות, של התפשטות וירוס הקורונה בארץ ובעולם ושל הצעדים שננקטים במטרה לצמצם את פגיעתו באוכלוסייה.

בצעד משלים הנחה יעקב את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מירבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.

יובהר כי לא חל שינוי במועדים לדווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.