מופת רוה”ק מדהים: מדוע קבע שר התורה כי היין הוא יין נסך

האברך ההמום לא ידע את נפשו כיצד להודות לד’ על שמלבד הברכה הגדולה לה ציפה להיפקד בבנים הרי שהוא זוכה כעת להינצל מאיסור חמור מדי שבוע של שתיית יין נסך

במגזין במה הובא מעשה פלאי מפעים שארע לפני כמה ימים אצל מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א.

אברך מירושלים הגיע למרן הגר”ח קניבסקי בבקשה להיפקד בזרע של קיימא. מרן אמר לו, כפי שמורה לרבים, להבדיל על היין בדווקא ולא על מיץ ענבים.

כעבור שנתיים חזר האברך להגר”ח קניבסקי וביקש שוב ברכה להיפקד בילדים. מרן חזר על דבריו ואמר לו להבדיל על היין. כאן אמר האברך כי הוא מקפיד על כך כבר שנתיים ועדיין לא זכה להיפקד בזרע של קיימא. אמר לו מרן שליט”א, “אם כך זה יין נסך!” האברך היה מופתע ולא הבין את התשובה כלל, אך החליט לבדוק את העניין, בפרט לנוכח חשש האיסור החמור שבכך.

ואז התגלה הפלא המדהים: אותו אברך היה מתארח עם רעייתו בקביעות בשבתות אצל חמיו וחמותו במוצאי שבת היה מגיע תמיד להבדלה לפי זמן רבינו תם, לאחר שחמיו כבר הבדיל על הכוס. בבית נמצאת עובדת פיליפינית ולאחר שחמיו סיים להבדיל על היין – הפיליפינית הגויה מחזירה את היין ומה שנשאר בכוס ההבדלה למקרר כשהיא נוגעת ביין וכך היין הפך להיות בכל פעם יין נסך.

האברך ההמום לא ידע את נפשו כיצד להודות לד’ על שמלבד הברכה הגדולה לה ציפה להיפקד בבנים הרי שהוא זוכה כעת להינצל מאיסור חמור מדי שבוע של שתיית יין נסך. במגזין במה סיימו בברכה ואיחולים לאברך שיהי רצון שיפקד בקרוב בזרע של קיימא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.