מי העיר שזינקה ב300% במכירת דירות חדשות?

רכישות משפרי הדיור בחודש דצמבר הסתכמו ב-3.9 אלף דירות, עליה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה

בחודש דצמבר נרכשו 11.4 אלף דירות, גידול של 6% בהשוואה לדצמבר אשתקד. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי (מחיר למשתכן) עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 9.4 אלף, גידול מתון של 2% בהשוואה לדצמבר אשתקד.
סך הדירות החדשות (כולל מחיר למשתכן) שנמכרו בחודש דצמבר עמד על 4.7 אלף, גידול של 26% בהשוואה לדצמבר 2018. שיעור גידול דומה נרשם גם במכירת דירות חדשות בשוק החופשי, זאת במידה רבה על רקע מבצע מכירות גדול בת”א, שהביא לזינוק של 300% במכירת דירות חדשות באזור זה.
בפלח השוק של דירות יד שניה נמשכה החולשה במכירות, כאשר אלו הסתכמו ב-6.7 אלף עסקאות, ירידה של 5% בהשוואה לדצמבר 2018 ואחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו בפלח שוק זה בחודשי דצמבר בעשור האחרון.
רכישות המשקיעים בחודש דצמבר הסתכמו ב-1.5 אלף דירות, עליה של 2% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018. עליה זו מתרכזת רובה ככולה באזור ת”א, אשר “פיצה” על ירידה של 10% ברכישות אלו ביתר האזורים. משקל המשקיעים בסך העסקאות נותר על 13%.
מכירות המשקיעים בחודש דצמבר הסתכמו באלפיים דירות, ירידה של 7% בהשוואה לדצמבר 2018. חרף הירידה במכירות המשקיעים הוסיף לרדת “מלאי” הדירות המוחזק על ידם, כאשר בחודש דצמבר נגרעו ממלאי זה כ-500 דירות. מאז החל לרדת “מלאי” הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד סוף 2019קרוב ל-22 אלף דירות.
רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודש דצמבר הסתכמו ב-4 אלף דירות, ירידה של 2% בהשוואה לדצמבר 2018. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור המרכז בירידה חדה ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בארבעת החודשים האחרונים של 2019.
סך הדירות שנמכרו במסגרת “מחיר למשתכן” בחודש דצמבר האחרון עמד על 1.9 אלף דירות, גידול של 28% בהשוואה לדצמבר 2018. כ-60% ממכירות אלו התרכזו באזור ב”ש ובאזור ירושלים. לראשונה התבצעו מכירות במסגרת “מחיר למשתכן” בקריית-גת, בשכונת “כרמי-גת” שזוהתה בעבר עם משקיעים. עם זאת, ניתוח מאפייני הרוכשים בפרויקט מצביע על סבירות נמוכה של רכישות למטרות השקעה. במקביל ניכרת האצה ביציאת המשקיעים מהאזור.
רכישות משפרי הדיור בחודש דצמבר הסתכמו ב-3.9 אלף דירות, עליה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018. משך הזמן הנדרש למכירת דירה ע”י משפרי הדיור נותר על רמתו הגבוהה מהחודש הקודם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.