מלחמות גרודנא: הגר”ש אוירבך על ה’נחומיסטים’: “אסור לשתוק להם”(וידאו)

הסערה שעוברת על ישיבת ‘גרודנא’ בעיר אשדוד בעקבות מלחמות הירושה לאחר פטירתו של הגרד”צ קרלינשטיין זצ”ל, הערב נחשפת הקלטה שעשויה להשפיע רבות על יחסי הכוחות והמאבקים הפנימיים בקהילה. פלג ה’שמידעיסטים’ מישיבת ‘גרודנא’ מנסה לשכנע את מנהיג ‘הפלג הירושלמי’ לצאת בגלוי נגד פלג ‘הנחומיסטים’ בראשות הגאון רבי נחום רונזבלט

הסערה שעוברת על ישיבת ‘גרודנא’ בעיר אשדוד בעקבות מלחמות הירושה לאחר פטירתו של הגרד”צ קרלינשטיין זצ”ל, הערב נחשפת הקלטה שעשויה להשפיע רבות על יחסי הכוחות והמאבקים הפנימיים בקהילה. פלג ה’שמידעיסטים’ מישיבת ‘גרודנא’ מנסה לשכנע את מנהיג ‘הפלג הירושלמי’ לצאת בגלוי נגד פלג ‘הנחומיסטים’ בראשות הגאון רבי נחום רונזבלט.

בשיחה בה השתתף גם יוסף פטרוב איש אמונו של הגר”ש אוירבך, נשמע העסקן הבחור ברוך שויערמן מבכירי פלג השמידעיסטים, מפציר בגר”ש אויערבך ליטול את המושכות לידיו, ולעשות סדר בתוך החורבן המתחולל בישיבה.

“אנחנו עובדים קשה בלי הפסקה, בקושי יכולים להיות מונחים בלימוד, והם מנסים כל הזמן להרוס ולהרוס את הישיבה… הם משפיעים כל הזמן על בחורים, במיוחד על בחורים צעירים שיעור א’…”

הגר”ש: “למה שותקים להם?”

“אנחנו עושים כל דבר, אחרי זה אומרים שאנחנו רודפים, שאנחנו לוחמים, אומרים שאנחנו כמו שטיימניסטים… שאנחנו עושים להם רדיפות. אנחנו מגינים על עצמינו! אנחנו רוצים להגן על עצמינו ולגבש את עצמינו”.

הגר”ש: “אתם לא יכולים לעשות שום דבר כולם?”

“אנחנו עושים כל הזמן, פועלים.”

הגר”ש: “מה עושים איתם?”

פטרוב: “לא יודע”…

“אנחנו עושים כל מה שהראש ישיבה אומר, אנחנו נלחמים כבר למעלה מחצי שנה, ואנחנו מרגישים…”

הגר”ש: “איך שותקים להם? הרמי”ם לא עושים שום דבר?”

יש רמים שעכשיו עשו כנס של כל הרמי”ם כל הצוות של הישיבה, וגם הרב אייזנטל דיבר זה עשה מאד חיזוק”.

פטרוב: “זה חיזק בישיבה, זה חיזק, הכינוס הזה זה מאד חיזק בישיבה, הוא אומר שזה מאוד חיזק. חתמו, בחורים חתמו..”

הגר”ש: “צריך לדבר”..

“אנחנו עושים כל הזמן, אבל ברגע כשאנחנו מדברים נגד אנשים לא מסכימים לקלוט את זה, אומרים שזה נקרא רדיפות, אנחנו רודפים אותם”
– הגר”ש: “הם, הם רודפים!”

“אנחנו אומרים את זה אבל אנשים לא מצליחים להבין את הדבר הזה. אני חושב, אני לא מגיע להגיד מה לעשות, אבל לא שייך, נראה לי, שאנחנו נמשיך לאכול אחד את השני שמה עשרים שנה. איך?? איך הראש ישיבה רוצה שאנחנו נמשיך מצב כזה ששתינו נמצאים באותו מקום? זה מצב שאנחנו לא, אי אפשר להמשיך ככה. אתמול הקהילה שמה עשו כתיבת אותיות נגיד…”

פטרוב: “הם עשו כתיבת אותיות, עשו ספר תורה לעילוי נשמת הראש ישיבה, הלכו איזה שלושים בחורים מהישיבה, ואברכים גם כן חשובים מאד הלכו לשם. זה נותן להם כאילו לגיטימציה וגיבוי, מגבים אותם”.

הגר”ש: “לא הבנתי…”

פטרוב: “בסניף עשו כתיבת אותיות שמה, ס”ת לעילוי נשמת הראש ישיבה, הם עשו שם “א גאנצע טקס”, הביאו תזמורת, עשו שמהההה… העיקר שיהיה עוד אירוע, וקראו לבחורים מהישיבה…”

הגר”ש: “היו אומרים קודם, לבחורים שהלכו שמה, למה באים לאחר מעשה?”

“אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו נלחמים. אני כבר רודפים אותי, הסתכסכתי עם הרבה בחורים, הם עשו לי הרבה הרבה רדיפות שאני שקרן, ושאני… אנחנו מרגישים שאנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים, עשינו כל מה שהראש ישיבה אומר לנו לעשות, ואנחנו מרגישים שאי אפשר להמשיך הלאה”.

פטרוב: “יש גם בעיה, אני חושב עליה כל הזמן. מצד אחד, אם מדברים יותר מדאי נגדם, אז יש בחורים בישיבה שאומרים, לא רוצה בלגן, לא רוצה בלגן, לא אוהבים את זה ולא זה, אני עוזב את הישיבה. ומצד שני, אם לא עושים אז הם פועלים. זה בעיה”.

בהמשך השיחה, מנסים הנוכחים להעלות רעיונות מרעיונות שונים לפתרון המצב, ולהוביל לפעילות מעשית מצד בית הגר”ש שתעצור את הסחף לכיוון “נוחעם” (הרב נחום רוזנבלט):

הגר”ש: “מה, תגיד לי אתם, מה אפשר לעשות?”

“אני חושב שאי אפשר שאנחנו נשאר באותו מקום. שנינו נאכל אחד את השני שמה כל הזמן ונהיה ביחד. זה דבר שאפשר להתקיים ששתיהם נמצאים ביחד?! ששנינו נמצאים באשדוד?!”

הרב נחום רוזנבלט מימין
הרב נחום רוזנבלט מימין

הגר”ש: “מה הכוונה?”

“שילכו להם לעיר אחרת, אני לא יודע.. שילכו לעיר אחרת ויפתחו במקום אחר. הם יכולים לבנות לעצמם במקומות אחרים, אבל הם רוצים בדווקא מהישיבה… הם לא שומעים למה שהראש ישיבה אומר, והם עושים כל מיני לומדעס בדברים של הראש ישיבה שהראש ישיבה התכוון ככה, ונוחעם אומר למישהו שהראש ישיבה אמר לו שבגלל שהוא תלמיד מובהק אז הוא לא צריך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה..”

הגר”ש: “מה??” “נוחעם אמר לאיזה אברך שהראש ישיבה פעם אמר לו שכיון שהוא תלמיד מובהק של הרב קרלינשטיין אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כאילו…”

הגר”ש: “כמה שקרים וכזבים?!”

“הוא טוען שכל הבחורים שהלכו חוץ מהשש בחורים יש להם אישור שהראש ישיבה הסכים להם אחד זה האלמנה אמרה, הסבתא, אחד שתי עדים שהיו אצל הראש ישיבה והראש ישיבה אמר להם שהוא מסכים, וכל הבחורים שנמצאים שמה…”

הגר”ש: “זה לא נכון”

“כולם אומרים שזה לא נכון, הרב גרטנברג שלח לעשות מחאה דרך הצוות של הסניף שמה והוא עשה את המחאה אבל זה לא, אנשים לא מאמינים, הוא לא זז, הוא לא מצליח לעשות שום דבר”

פטרוב: “הגיע לשם שבוע שעבר עוד בחור”

הגר”ש: “לא צריכים, לא צריכים לשתוק להם…”

“אין לנו מה לעשות, אנחנו הולכים לשאול את הראש ישיבה אנחנו עשינו את הכל, ניסינו לעשות כל מה שאפשר לעשות, אנחנו מרגישים חסרי אונים”
– “הגר”ש: למה האברכים לא עושים שום דבר?”

“אברכים עובדים מאד קשה, עכשיו אברכים התחילו ללמוד עם שיעור א’, הרבה אברכים התחילו להתחבר לבית מדרש, להיכנס לבית מדרש…”
– הגר”ש: “צריך להגיד להם גם שמה, להגיד להם שהם נגד הראש ישיבה, אם הם ישמעו אותי אז אני יודע… שיקראו להם אלי”

“לקרא לבחורים שהלכו לשם?”

הגר”ש: “לא, אלה שיש שכן רוצים לבא, להגיד להם שזה נגד הראש ישיבה, נגד הרב קרלינשטיין”

“הם לא רוצים לשמוע כלום היום, הם לא מסכימים לשמוע למה שהראש ישיבה אומר, כלום לא מעניין אותם. כל דבר בשם הראש ישיבה מפיצים כל יום שקרים, ואחרי זה צריך להכחיש את זה, ואז אף אחד לא מאמין לזה, שהרי הוא טוען שהרב קרלינשטיין אמר לו דברים מפורשים, נוחעם.
כולם מסתמכים על זה שהוא אומר שהרב קרלינשטיין אמר לו בשיחה האחרונה שלו איתו, הוא אמר לו דברים מפורשים ששנתיים תהיה בשקט, ואחרי זה תניף את הדגל שלך”.

הגר”ש: “אני אקרא לבחורים אז זה יעזור משהו? הם לא יבואו, הם לא יבואו לפה”

“הם שואלים כל הזמן למה הראש ישיבה לא שולח נגיד את פטרוב שיתקשר אליהם? למה הוא צריך לשלוח את גרטנברג… הם אומרים ששתי האחים רבים ביניהם והם הולכים לבכות לאבא, והם הולכים לשגע את הראש ישיבה, ואז הראש ישיבה אומר טוב אני לא מסכים. הם עושים כל דבר לומדעס, צריך שמישהו מהבית ילך להגיד לו באופן נחרץ זה דעת הראש ישיבה שהוא לא מסכים שיהיו שם כל הבחורים, כבר שבע בחורים הלכו שם מאז. עצם המצב שזה בהתפתחות שמה זה כבר יוצר מרמור אצל אנשים בישיבה”.

הגר”ש: “תגיד לי, תגיד לי מה, מה נעשה?”

“אני לא יודע”

הגר”ש: “יש דברים שהם במקום, אם אלו שהולכים לא שומעים, לא מעניין אותם, מה אני יכול לעשות?”

“זה פתרון בר קיימא, שהם יעזבו את אשדוד, זה פתרון בר קיימא”.

הגר”ש: “מי, מה?”

שהם יעזבו את אשדוד. שיעזבו את אשדוד. שייך כזה דבר.

הגר”ש: “לא יודע, הם לא ישמעו, הם לא שומעים הרי..”

“הרבה זמן הראש ישיבה לא אמר כלום, ואנשים כאילו, כל הזמן עומדים ומשקרים, הם כל הזמן מפיצים שקרים. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות. יש פה מצב כמו שבישיבת חדרה שרודפים ישיבה, וכולם שותקים, ועוד נותנים להם גיבוי”.

הגר”ש: “אברכים שותקים זה עיקר הבעיה”

“היום אברכים התחילו הפוך, יותר לדבר. התחילו להשפיע על שיעור א’ והתחילו לתפוס. יש הרבה אברכים שהתחברו מאד לבית מדרש עכשיו, התחילו לקבל חיות בלימוד, ולדבר עם בחורים בלימוד, מוסרים חבורות ברוך השם, יש סיפור של שטייגען ברוך ה’ בבית מדרש, זה מצב שיכול להימשך להיגרר עוד עוד קצת ועוד קצת, אבל כמה אפשר כאילו להמשיך ככה?”

הגר”ש: “מה, מה אומרים שמה? מה, מה אני יכול לעשות?… אני לא יודע, איך ווייס, אתם אומרים שלא שומעים”

“אם הראש ישיבה ידבר יותר נחרץ, ודאי שישמעו. אם הראש ישיבה ידבר יותר נחרץ ודאי שאנשים ישמעו”.

הרב משה שמידע במסירת שיעור בהיכל ישיבת 'גרודנא'
הרב משה שמידע במסירת שיעור בהיכל ישיבת ‘גרודנא’

הגר”ש: “אני ידבר? למי אני ידבר?!”

“אולי מכתב, אני לא יודע מה, דברים נחרצים. הראש ישיבה יבא אולי לאשדוד להגיד.. אני לא יודע. הרבה חושבים-בטוחים שהראש ישיבה לא באמת כזה נחרץ. הרבה בחורים בטוחים גם כן, אנשים לא מעודכנים בכל הפרטים, אז בטוחים שהראש ישיבה באמת לא כזה נחרץ”.

הגר”ש: “תגיד לכמה בחורים שאני קורא להם שאני ידבר איתם. תגיד לבחורים מהישיבה שאני באופן אישי קורא להם בשביל לדבר איתם”.

אולי ששיעור א’ יבואו?”

הגר”ש: מי?

שיעור א’

פטרוף: “בחורים שאפשר להשפיע עליהם להגיד להם שהראש ישיבה קורא להם?”

הגר”ש: “כן, כן, כן”
פטרוף: הלוואי וזה יעזור.

בסיום השיחה נשמעת דאגה גדולה מהמתחולל בישיבה, וחשש מהתפרקות מוחלטת שלה בבין הזמנים. (השיחה התרחשה לפני ביה”ז ניסן):

“עכשיו בבין הזמנים מסתמא יעזבו עוד בחורים, עוזבים הרבה בחורים את הישיבה גם כן. בחורים אין להם כח לבלגן. לא קשור גם לזה, סתם עוזבים גם כן.

אנחנו מרגישים כבר אחרי הכל, לא יכולים יותר!

הגר”ש: “לא. אתם צריכים להמשיך, זה ודאי אתם תהיו בקשר עם פטרוף. יד ביד. תתקשרו לרב פטרוב, יש לכם תטלפון, לדבר איתו.

ה’ יעזור, שיהיה לכם הרבה הרבה הצלחה, וגם להרבות תורה, להגדיל את האמת שמה”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.