ממיטת חוליו של אביו: בן האדמו”ר מסקולען הגיע לאירוסי בן המשב”ק

בנו בכורו של כ”ק האדמו”ר מסקולען, זקן האדמו”רים בארה”ב שנפל למשכב בימים האחרונים, הגיע אמש ממיטת חוליו של אביו לאירוסי בן המשב”ק הותיק הרב פריד

ממיטת חוליו של אביו, הגיע אמש בנו בכורו של כ”ק האדמו”ר מסקולען שליט”א, זקן האדמו”רים מארה”ב, אל איש אמונו רבות בשנים של האדמו”ר מסקולען, זאת לאות הכרת הטוב, ולהרבות זכויות לרפואתו השלימה והמהירה של אביו האדמו”ר שליט”א, שנפל לאחרונה בגילו המבוגר למשכב.

לרגל שמחת ארוסי בנו של הרה”ח ר’ שמעון ישראל פריד שליט”א משב”ק רבות בשנים של האדמו”ר מסקולען שליט”א לרפו”ש, ומנהל מוסדות חסד לאברהם, הגיע אמש בנו הגדול של האדמו”ר מסקולען שליט”א אל מעונו של הרה”ח שמעון ישראל לאחל ברכת מזל טוב לרגל השמחה השרויה במעונו.

הרה”צ רבי ישעי יעקב שליט”א, בשולחן לחיים שערך, הזכיר את נאמנותו והתמסרותו של ר’ שמעון ישראל בכל השנים, בכל העיתים והזמנים, באומרו שחצר סקולען ללא ר’ שמעון ישראל לא הייתה פורחת ומלבלבת כמו היום. “כל מה שהיה לאבי זה בזכותך!”, אמר הבן. “הורדת ממנו את העול הכבד כל השנים”.

בן האדמו”ר הזכיר שצריכים להמשיך להרבות בתפילות ולקרוע שערי שמים למען חיזוק כוחותיו של האדמו”ר שליט”א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.