מנדלבליט: “השימוע לנתניהו לא יידחה”

היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ביקש מבג”ץ לדחות את עתירת התנועה לאיכות השלטון בעניין מועד השימוע – אך במקביל דחה גם את בקשת נתניהו לדחייה נוספת

היועץ המשפטי לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, הודיע לסנגורו של ראש הממשלה נתניהו כי המועד לעריכת השימוע בעניין האישומים נגד ראש הממשלה לא יידחה.

את המכתב לעו”ד עמית חדד שיגר עוזרו של היועמ”ש, עו”ד גיל לימון, ובו התייחס לבקשתו של חדד לדחות את השימוע לנוכח החלטת הכנסת על התפזרותה ועל קיומן של בחירות נוספות ביום 17.9.19.

לפי הנטען בפניה, דחיה זו נדרשת מפאת הצורך בהיערכותו של ראש הממשלה עצמו לשימוע, ומפאת העובדה כי בתקופת הבחירות ובתקופת הקמת הממשלה שלאחריה, יהיה עסוק במיוחד, לאור תפקידו כיו”ר הליכוד, בצד היותו ראש ממשלת ישראל.

במכתבו של לימון הוא ציין כי היועמ”ש שקל את הדברים, ולאחר שקילת מכלול השיקולים והאינטרסים הרלוונטיים מצא, כי בנסיבות העניין אין הצדקה להיעתר לבקשה ולשנות מהמועדים שנקבעו לקיום השימוע.

“פיזור הכנסת וקיומן של בחירות חדשות אינם יכולים כשלעצמם להוות שיקול המצדיק את עיכוב המועד לקיומו של שימוע בתיקי החקירה הנוגעים לראש הממשלה”, כתב עו”ד לימון לעו”ד חדד.

“לטענות בדבר העומס המוטל על מרשכם בתקופה הקרובה משמעות מוגבלת בהקשר זה. זאת ועוד, אפילו היה מקום להעניק משקל לנימוק המובא במכתבכם, יובהר כי ההחלטה בדבר מועדי השימוע, אשר התקבלה כזכור לפני החלטת הכנסת על פיזורה, נסמכה על ההנחה כי מרשכם צפוי לכהן בתקופת ההיערכות לשימוע בתפקיד ראש ממשלת ישראל, לאחר שמלאכת הרכבת הממשלה הוטלה עליו ע”י נשיא המדינה, על כל הכרוך בכך מבחינת עומסי העבודה המוטלים על כתפיו. למעשה, ההנחה הייתה כי תהא זו תקופה עמוסה במיוחד בעבודה ממשלתית, נוכח הקמתה של ממשלה חדשה וחזרתה של הכנסת לעבודת חקיקה סדירה”, הוסיף לימון.

במקביל הגיש היום היועץ המשפטי לממשלה לבג”ץ את תגובתו המקדמית לעתירת התנועה לאיכות השלטון, הדורשת ממנו לקיים לאלתר שימוע לראש הממשלה בעניין תיקי החקירה שהתנהלו בעניינו.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוצגה לבג”ץ היא שדין העתירה להידחות על הסף, בהיעדר עילה להתערבות ביהמ”ש במועד השימוע, שכן מדובר בסוגיה פרוצדוראלית המצויה בלב שיקול הדעת של גורמי התביעה ביחס לאופן ניהול הליכים פליליים.

בתגובה צוין, כי לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה שקל בכובד ראש את בקשת ראש הממשלה לדחות את השימוע, הוא החליט לקבוע את מועד השימוע לימים 2.10.19 ו-3.10.19, ונגד החלטה זו הוגשה העתירה.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.