מרגש: זו היתה תשובת הילדים האם לשלם קנס או לסגור את החיידר

“היה כאן עכשיו שוטר” – סיפר המנהל לתלמידים ברמקול – “ושאל מה אני מעדיף, לשלוח את הילדים הביתה או לקבל קנס? תגידו לי אתם, ילדים, מה עדיף?”… כל הבניין רעד מהצעקה: “קנס!”

“הגיע אלי שוטר” – מספר הרה”ג רבי דוד סוקולובר שליט”א, מנהל ת”ת ‘דרך אמת’ במודיעין עילית בשיחה נרגשת למגזין ‘במה’. “הוא דווקא דיבר איתי יפה מאוד ובאופן לא מתלהם כלל. הוא הציע שלא לקנוס את הת”ת, וביקש: ‘אולי תשלח את התלמידים הביתה וכך תימנע מקנס?’. אמרתי לו: חס ושלום, ודאי עדיף קנס. וכי אשלח את התלמידים הביתה? זו הוראתם הנחרצת של גדולי ישראל. כמובן הוא נתן דו”ח.

“מיד לאחר קבלת הדו”ח” – מספר הרב סוקולובר שליט”א – “עלה בראשי רעיון חינוכי חשוב בסייעתא דשמיא. שאלתי את כל הילדים בחיידר באמצעות הרמקול שבכיתות: ‘תגידו לי, ילדים יקרים, מה עדיף: היה כאן שוטר כעת ושאל אותי מה לעשות, האם תשלח את הילדים הביתה או שניתן לך קנס ותשלם הרבה כסף, אלפי שקלים. תגידו לי אתם, ילדים יקרים, מה עדיף – ללכת הביתה, או לשלם הרבה כסף כדי שתוכלו להמשיך ללמוד? תצעקו כולם את התשובה כדי שנדע את התשובה באופן מיידי.

“כל הבניין רעד מהצעקה: ‘קנס!’… בשלב זה הסברתי לילדים: עכשיו אנחנו מרגישים בחוש ‘טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף’. עדיף לנו לשבת ללמוד ולהפסיד אלפי שקלים”.

כזכור, רבן של ישראל מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א הורה נחרצות לפתוח את תלמודי התורה ללימוד תינוקות של בית רבן המציל ומקיים את העולם, תוך קיום צו התורה “ונשמרתם לנפשותיכם”, בזהירות מרבית וכפי כל הכללים הנדרשים. לאור זאת פנו נציגי הציבור החרדי בכנסת והעלו שורה של הצעות ומתווים על מנת להביא לאישור פתיחת תלמודי התורה.

בזמן שחלף עד לדיונים השונים תוך שלילת ההצעות שהועלו בתחילה, הורה רבן של ישראל שליט”א לפתוח את תלמודי התורה ובירך שאף אחד לא יינזק מכך. מנהלי תלמודי התורה האמונים על צו התורה “ככל אשר יורוך”, פעלו בלא כל תהיות ופקפוק כשהם מורים בכך דוגמה אישית לכלל התלמידים בציות לדעת תורה.

עשרות מוסדות נקנסו באלפי שקלים, אולם השבוע הוברר כי הקנסות צפויים להתבטל מאחר והתקנות המאפשרות לתת את הקנסות לא אושרו כפי החוק בכנסת. השמועה על כך פשטה כאש בשדה קוצים בהתפעלות והתרגשות על הנהגה מעל לדרך הטבע בה אנו זוכים בדורנו היתום.

“ברגע שגדולי ישראל הורו מה לעשות וכיצד לפעול, כך עשינו ופעלנו” – אומר הרה”ג רבי שמואל פרידמן שליט”א, מפקח ת”ת ‘חמדת התורה’ בשכונת רמת שלמה בירושלים, בניהולו של הרה”ג רבי דב קוק שליט”א. “אנו אמונים על אמונה תמימה, לעשות מה שגדולי ישראל אומרים, ולא ניזוקים ב”ה. גם אם קורים דברים לא נעימים ולא מבינים את הוראת גדולי ישראל, אנחנו פועלים לאורם”.

הרב פרידמן שליט”א מספר דבר פלא: “מאז שהחלה הקורונה לא הייתה בחיידר ולו הדבקה אחת, חלילה, ואף כיתה גם לא נכנסה לבידוד, ב”ה. יתירה מכך, גם בקרב משפחות שהיו נדבקים, הילדים הלומדים בחיידר לא נדבקו כלל. רואים כאן יד השגחה נפלאה ומיוחדת. כששומעים לגדולי ישראל לא ניזוקים”.

בדבריו הוא הדגיש בנוסף את מסירות נפשם של המלמדים וצוותי החינוך לשמוע בקול גדולי ישראל, גם כאשר נדרשו בני הכיתות הגבוהות ללמוד בחצרות בתים. “המלמדים היקרים באו במסירות נפש יום אחר יום בלא כל תנאים, כאשר גם להם משפחות בבתים. הם לא חיפשו להתחמק, להיפך, רק להרבות תורה ולהמשיך את הרצף הלימודי, שהילדים לא יצברו פערים לימודיים. השקעה עצומה ובלתי פוסקת לא לרדת ברמה הרוחנית”.

הוא ציין גם את ההקפדה היתירה בכל מסדרונות הת”ת על ההנחיות, כפי שהורו גדולי ישראל, וסיים באומרו: “אנו זוכים לראות בעיני בשר ודם סייעתא דשמיא מיוחדת ומופלאה של ‘תורה מגנא ומצלא’, בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל”. (הרב ישראל קוטלר, ‘במה’).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.