מרן הגראי”ל שטיינמן על הנסיעות לנופש: “מפטמים את היצר הרע”

ימי בין הזמנים: מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן התבטא השבוע במהלך ימי בין הזמנים נגד הדאצ’ה (חופש). בפגישה עם אחד המשגיחים השבוע אמר: הנסיעות לדאצ’ה הם בזבוז זמן וכסף, ‘מעפאטש’עט דעם יצר הרע’.. ‘מפטמים את היצר הרע’. אמר הגראי”ל. בהזדמנות נוספת אמר: “בין הזמנים סכנה גדולה – לנשמה! – שוכחים שצריך ללמוד”.

מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן התבטא השבוע במהלך ימי בין הזמנים נגד הדאצ’ה (חופש). במהלך ביקורו של הרה”ג ר’ יעקב ראובן סוקולובר שליט”א מנהל רוחני בישיבת “עטרת התורה” בירושלים, שנכנס בתחילת בין הזמנים לגראי”ל, והתבטא לפניו שהנסיעות לדאצ’ה הם בזבוז זמן וכסף, ‘מעפאטש’עט דעם יצר הרע’.. ‘מפטמים את היצר הרע’. אמר הגראי”ל.

בעלון ‘פרי חיים’ הובא כי כאשר העלה נכדו של הגראי”ל, הרה”ג ר’ י. אשר שטיינמן שרבי ברוך בער היה יוצא לדאצ’ה, הגיב הגראי”ל: ‘רבי ברוך בער… רבי ברוך בער היה עמל בתורה ביגיעה עצומה מאד, עד כלות הכוחות ממש… והיינו שאין ללמוד ממנו לכל אחד’.

עוד הובא מעשה אותו סיפר השבוע הגראי”ל: “שהוריו הי”ד היו שולחים אותו מפעם לפעם להבראה, לפעמים לקמניץ אצל דודו שהיה מורה הוראה שם, והיה צדיק גדול, ולפעמים למקום אחר, והיו מקפידים שיהי’ עליו אחראי אדם מבוגר”.

“פעם אחת בליל ראש השנה ראה את רבי ברוך בער יושב ומשורר, והרבנית ע”ה התפלאה ואמרה לו הרי היום ראש השנה?! ולא קיבל דבריה. ומתפלא רבינו למה באמת לא התייחס לטענתה, הרי היתה צודקת”?

בשיעור אותו מסר בתקופה האחרונה אמר: “בין הזמנים סכנה גדולה – לנשמה! מֶען פַארגֶעסט זַאך אַז מֶען דַארף לֶערנֶען – שוכחים שצריך ללמוד”.

וכששאלו את הגראי”ל אם יש זמן מסוים שאפשר לומר לבחור כמה שעות הוא צריך ללמוד בימי בין הזמנים. השיב הגראי”ל “אין כזה דבר שאדם צריך ללמוד זמן מסוים, הרי כתוב והגית בו יומם ולילה! אַי במציאות הוא לא יכול ללמוד כל הזמן, הפשט הוא שמצד “הדין” צריך ללמוד כל הזמן, אַי הוא לא יכול, בסדר”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.