מרן הגר”ח בכתב ידו: “אין היתר להשתמט מהצבעה לג'”. המכתב המלא

מכתב נדיר בכתב יד קודשו של מרן הגר”ח קניבסקי: “משנאינו נשאו ראש ורוצים לעקור את כל התורה כולה. על כל אחד ואחד להצביע ביום שלישי הבעל”ט לרשימת ג’ דגל התורה”

מכתב נדיר בעניין הבחירות מתפרסם הבוקר, בכתב יד קודשו של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א.

‘אקטואליק’ מגיש את  נוסח המכתב המלא, בו קורא מרן להצביע לג’ וכותב כי “כולנו נמצאים בסכנה גדולה”.

“בס”ד מוצש”ק תזריע – החודש תשע”ט.

“המצב השורר בארצינו הקדושה זועק עד לשמים אשר כל המלכות רוצה ליהפך למינות ח”ו ומשנאינו נשאו ראש ורוצים לעקור את כל התורה כולה כפשוטו וכולנו נמצאים בסכנה גדולה, ובידינו הדבר, לכן נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי לכל אחד ואחד להצביע ביום שלישי הבעל”ט לרשימת ג’ דגל התורה ובזה נקדש ש”ש בתרתי:

“חדא שבעזה”י יתרבו הנציגים שלוחי דרחמנא ודרבנן ויוכלו להמשיך ולפעול לשמור על כל תורתינו הקדושה ביתר שאת וביתר עוז ולא יתנו לרשעים להפר זממם ח”ו ועוד שכל המצביע ג’ מכריז קבל עם ועדה שהוא שייך לה’ ולתורתו ואין שום היתר בעולם להשתמט מזה וכל א’ מחוייב לעשות ולהרבות פעלים לתורה ככל אשר ביכולתו.

“וכל הנמנע מלהצביע הרי הוא מכריז שלא איכפת לי’ מכל החילול ה’ הנעשה בארצינו הקדושה ויש לו חלק  בכל ההשלכות הנעשים ע”י הרשעים ולע”ל לא יועילו שום תירוצים.

“לכן כל המצביע ג’ יזכו לנחת מצאצאיהם ולילדים צדיקים ולא ישמע שוד ושבר בגבולם בעזה”י כי הנהגת הקב”ה היא מידה כנגד מידה ויזכו לזיווגים הגונים לילדיהם”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.