מרן הגר”ח הורה – והגמ”ח הלווה ליהודי הנדיב

סיפור שהיה בימים האחרונים בבית מרן הגר”ח קניבסקי: ראשי כולל ידוע המקבלים תרומה חודשית מנדיב מסוים התבקשו לסייע לו לקבל הלוואה מגמ”ח. ומה הורה הגר”ח?

מעשה רב המסתובב בימים האחרונים בבית מרן הגר”ח קניבסקי שליט”א: יהודי נדיב מסוים תורם בכל חודש במשך שנים 10,000 ₪ לכולל גדול. כעת התורם הזדקק להלוואה של 300,000 ₪, ואמר כי אם יקבל הלוואה מגמ”ח ולא מהבנק – ימשיך לתרום לכולל 10,000 ₪ בחודש.

ראש הכולל ביקש מגמ”ח ידוע הלוואה לאותו תורם, כדי שימשיך לתרום לכולל סכום כה גדול מבחינת הכולל, אך מנהלי הגמ”ח טענו שהלוואות בסדר גודל כזה, הם מעניקים רק למוסדות, אך לא לאנשים פרטיים.

ראש הכולל טען: גם כאן ההלוואה נחשבת להלוואה למוסד, כיון שהכולל מרויח תרומה גדולה מאותו אדם. אם הגמ”ח לא ילווה לו והוא ייאלץ לשלם ריבית גדולה לבנק, אז הכולל יפסיד.

שני הצדדים ביקשו לשאול את מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א בדבר והם ינהגו ככל שיורה להם. כך מובא הבוקר בעלון “דברי שי”ח”.

מרן שליט”א השיב שהצדק עם ראש הכולל. “הלוואה שממנה ירויח הכולל, נחשבת הלוואה לכולל, למרות שההלוואה עצמה ניתנת לאדם פרטי”, פסק הגר”ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.