מרן הגר”ח על הבחירות: “רחמנא ליצלן על הביטול תורה”

בהתבטאות יוצאת דופן אמר השבוע מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי, כי אמנם יש חובה לפעול בנושא הבחירות, אולם “רחמנא ליצלן על הביטול תורה”. כמו כן התבטא בחומרה על מי שנמנע מלהצביע

“לפעול ולהפעיל למען רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג'”, כך חותם באופן קבוע מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי על המכתב למען ‘יהדות התורה’, אולם השבוע התברר כי על אף החשיבות שהוא רואה בנושא ההצבעה בבחירות למפלגה החרדית, הגר”ח חושש גם מביטול תורה.

בעלון “דברי שי”ח” שיוצא השבוע, צוין כי “בתקופה זו כאשר קרב ובא מועד הבחירות (כאן בארץ ישראל), בעל כרחו נאלץ מרן לישא בעול הציבור, כאשר עניינים השייכים לכלל הציבור נחתכים על שולחנו.

“בהוראת רבו הגדול, רשכבה”ג מרן בעל החזון איש זי”ע, מורה רבינו להשתתף בבחירות ולהצביע כפי שמורים גדולי ישראל שבאותו דור, והוסיף, כי ידוע לו שמרן זללה”ה שלח אנשים להצביע בקלפי, והיה אחד שישב שבעה ל”ע, והורה לו מרן זצ”ל שיצא מביתו כדי להצביע, ורבינו שליט”א הוסיף שגם אלו שנוהגים עפ”י שיטת אדמור”י סאטמר שלא להשתתף בבחירות, הנה בזמנינו חייבים גם הם להשתתף. בבחירות, כל אחד מצביע! מי שמשתתף בפועל ומצביע כפי שמורים גדולי ישראל, זוכה במצות עשה דאורייתא לשמוע בקול דברי חכמים, ומי שנמנע מלהצביע, ממילא גם הוא מצביע לטובת הרשימות של אינם שומרי תורה ומצוות והגוים רח”ל!”.

השבוע, כשדיברו עם הגר”ח בכמה שאלות מענייני הבחירות, ואמרו לו כי בעוד ימים ספורים מועד ההצבעה, התבטא הגר”ח: “רחמנא ליצלן על הביטול תורה”, ומאידך הוסיף: “רחמנא ליצלן מי שנמנע מלהשתתף ולהצביע עם הציבור”.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. לא מאמין ששר התורה אמר הנ"ל אולי שר יענקוש אמר את זה אבל לא שר התורה

    בכלל לא מאמין ששר התורה אמר הנ”ל.
    אולי שר יענקוש אמר את זה, אבל לא שר התורה.

    לא מאמין ששר התורה אמר הנ"ל אולי יענקוש אמר את זה, אבל לא שר התורה. |
    הגב