משבר הקורנה: רבבות יצומו ביום רביעי ער”ח ניסן

הראש”ל הגרש”מ עמאר: “יום תפילה וצום עולמי בערב ראש חודש ניסן”* ומי שקשה לו יעשה תענית דיבור

במכתב שכתב הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א רבה של ירושלים נוכח משבר הקורנה ההולכת ומתפשטת בעולם כולו, קרא הראשון לציון לקבוע את יום רביעי ערב ראש חודש ניסן כיום תפילה וצום בכל תפוצות ישראל.

במכתבו פתח הגרש”מ עמאר, “להקהל ולעמוד על נפשם” והיה מדי חודש בחודשו וגו’ יבוא כל בשר להשתחוות לפני ה’.
וכדי לבוא לפני ה’ צריכים הכנה והתבוננות על מעשינו להסיר כל המעכבים וכל המפרידים בינינו לבין ה’ אלוקינו, לפשפש ולמשמש במעשינו ולהסיר רוע מעללינו ולקבל עלינו לקיים מצוות התשובה המגעת עד כסא הכבוד כמאמר הנביא ‘שובה ישראל עד ה אלוקיך’,
ועל כן קדמו קדמוננו לקבוע תענית של יחידים בכל ערב ר”ח וקובעים אותו ליום של תשובה וכפרה ונתנו לו שם יום כיפור קטן”. כתב הראש”ל.

“ואם בכל הזמנים כך, בעת ובעונה הזאת על אחת כמה וכמה. ואם בכל ר”ח כך, בערב ר”ח ניסן שהוא ראש חודשים ראשון הוא לכל חודשי שנה בוודאי ובוודאי שצריכים להקהל כל בעלי נפש ליום צום ועצרה ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה”. קרא הראשון לציון והוסיף,

“ועל כן אנו קוראים לכל מי שיכול לקבוע תענית ביום רביעי הבא עלינו לטובה כ”ט אדר שהוא ערב ראש חודש ניסן יקבלו התענית מיום שלישי כ”ח באדר בתפילת המנחה בנוסח הידוע וכתוב בסידורים”,

במכתבו ציין הגרש”מ כי גם מי שקשה עליו יעשה לפחות תענית דיבור. “ומי שקשה עליו התענית יקבל עליו תענית דיבור באותו היום.
ויתאספו כל המניניים מנין, מנין לבדו במנחה של יום רביעי ויתפללו מנחה שעה וחצי לפני הזמן. ואם יש עשרה מתענים יוציאו ספר תורה ויקראו ויחל משה”.
ויקראו תהילים וסליחות כיד ה’ הטובה עליהם ולערוך התפילה המצו”ב, והן קל כביר לא ימאס, שאינו מואס בתפילת הרבים. וקל שדי שאמר לעולמו די יאמר לצרות עמו ישראל די, בישועה ורחמים.בב”א המצפה לישועת השם ברחמים”. סיים הראשון לציון את מכתבו שהובא בשעות האחרונות אל גדולי ישראל שחיזקו ועודדו קריאה זו.

יצויין כי כבר עשרות בתי כנסיות ברחבי הארץ החלו להתארגן למנינים של עשרה ע”פ הוראות בצום ובקריאת התורה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. פאר דורנו רבה של ירושלים

    פאר דורנו רבה של ירושלים

    מיכאל |
    הגב