משרד התקשורת קנס את סלקום על הטעיית צרכנים

משרד התקשורת קנס את חברת סלקום בסכום של 1,517,260 שקל בגין חיובים שקיבלו הלקוחות בחבילות “ללא הגבלה”, מה שהיווה הפרה של הוראות הרישיון.

בתום מהלך ממושך קנס משרד התקשורת את חברת סלקום בסכום של 1,517,260 שקל בגין חיובים שקיבלו הלקוחות בחבילות “ללא הגבלה”, מה שהיווה הפרה של הוראות הרישיון.

לפני כשנה ומחצה ובמשך תקופה חייבה חברת סלקום צרכנים בשל מה שהוגדר על ידה כ”חריגה משימוש הוגן וסביר” במסגרת חבילות ללא הגבלה שהציעה בפרט בלקוחות הנמנים על “קומות הכשרות”. מהתלונות שהגיעו בנושא ללשכתו של ח”כ  מקלב התברר כי הגבייה המדוברת גבוהה משמעותית בקרב לקוחות חרדיים, שכן בסלקום שיגרו מסרונים ללקוחות שעמדו לחרוג מתקרת השיחו שהגבילה, אך לקוחות הנמנים על הקומות הכשרים לא קיבלו הודעה כזו ולא יכלו לדעת על החריגה שלהם. בנוסף הפעילה סלקום מערך גבייה אגרסיבי לגביית החיובים המוטעים שהציגה.

ח”כ  מקלב פנה בנושא אל משרד התקשורת, ובמקביל קיים דיון בנושא, בה הועלו טענות הלקוחות על גביה שלא כדין, והובהר כי סלקום חרגה מכללי הרישיון שניתן לה בכך שהציגה חבילות “ללא הגבלה”, כשפועל הן הוגבלו אך הלקוחות לא ידעו את גובה ההגבלה שהסתתרה תחת הכותרת “שימוש הוגן וסביר”. בעקבות כך, הורה משרד התקשורת לחברת סלקום להפסיק להציג מצג שווא של חבילות ללא הגבלה לצרכנים ובשבוע שעבר החליט המשרד לקנוס את סלקום בסכום גבוה בשל העבודה שהחברה לא פירטה באופן ברור למנויים שלה מהו “שימוש הוגן וסביר” בחבילות “ללא הגבלה” שמכרה, מהי חריגה ולפי מה יתבצע חיוב נוסף במקרה של חריגה. גובה הקנס נקבע, בין היתר, בהתאם למספרם של אלפי המנויים שנחשפו להפרה, משך ההפרה, היקף הנזק הכספי שנגרם, התועלת שהפיקה החברה כתוצאה מההפרה והפרות קודמות של החברה.

“ההיטל הכספי שמשרד התקשורת השית על חברת סלקום מהווה תמרור אזהרה לחברות צרכניות שלא ינצלו וייפגעו בלקוחותיהם, ובכך אלו לא יושארו ללא הגנה”, אנו שמחים כי נעשה צדק צרכני וניאבק גם בעתיד בכל ניסיון לפגוע בציבור הצרכנים, אמר ח”כ  מקלב”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.