מתח גבוה: חברת החשמל סיימה את שנת 2018 ברווח של כ-4 מיליארדי ₪

חברת החשמל סיימה את שנת 2018 ברווח של כ-4 מיליארדי ₪ (הכולל אירועים מיוחדים לא שוטפים בסך של כ-2.7 מיליארדי ₪ ), לעומת רווח של 4.7 מיליארדי ש”ח בשנת 2017 (הכולל אירועים מיוחדים לא שוטפים של כ-3.5 מיליארדי ₪ )

לאחר נטרול השפעות אירועים מיוחדים לא שוטפים אלו, החברה הרוויחה בשנת 2018 כ- 1.3 מיליארדי ₪ , לעומת רווח של 1.2 מיליארדי ₪ בשנת 2017.

· החברה רשמה במהלך השנה, לראשונה מזה שנים רבות, ירידה בחוב הפיננסי נטו מתחת ל- 40 מיליארדי ₪ והסתכם לסוף התקופה לסך של כ- 38.3 מיליארד ש”ח.

· בדוחות הכספיים השנתיים של 2018 קבלו ביטוי השפעות החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.