נדיר: רבני אשדוד והגרמ”צ קברו את הגניזה

ערב ‘חג השבועות’ מכבדים את שמות הקודש ביוזמת המועצה הדתית: מעמד נכבד של קבורת הגניזה במעמד רבני העיר

כמידי שנה בערב חג השבועות התקיים השבוע מעמד קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו בהשתתפות הרבנים הראשיים של העיר, רבנים, יו”ר המועה”ד, כאשר השנה אף טרח והשתתף במעמד נשיא עמותת “גניזה ארצית לקודש”, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן ר”י רשב”י וחבר מועצת גדולי התורה.

מסורת של שנים זו ממשיכה מאז אותה הנהיג רבה הראשי לאשדוד הרה”ג רבי ישראל אליזרע זצ”ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבסמוך לחג השבועות יערכו מעמד של קבורת גניזת סת”ם, כדי לתת את החשיבות של כתבי הקודש שנפסלו שיבואו למקומם בכבוד הראוי.

המודעות לגניזה ושימור דפי קודש שנקרעו חשוב הוא עד למאוד, בשנים האחרונות בצידו הימין של בית העלמין הוקם מבנה ענק של גניזה המשרת את כל תושבי העיר ובתי הכנסת. בנוסף, קיימת גישה נוחה להנחת פרשיות תפילין או יריעות ספרי תורה שנפסלו, בתיבת ברזל מיוחדת. את כלל הגניזה בבית העלמין וברחבי העיר אשדוד מפנה עמותת “גניזה ארצית לקודש”, הפועלת בנשיאות ובפיקוח הגרמ”צ ברגמן שליט”א וקוברת את הגניזה כהלכה, על פי הנחיותיו של הגרמ”צ.

בטרם הטמנת כדי החרס נישאו דברים קצרים בדבר חשיבות גניזת הסת”ם. תחילה נשא דברים הגרמ”צ ברגמן שציין את חשיבות קבורת הסת”ם בסמוך לקבר של צדיק שהכתב נסתלק, אבל שמות הקודש נשארים וזה החצי שנשאר שבו נשאר הקדושה ולכן חז”ל אמרו שתלמיד חכם ששכח תלמודו, צריך לכבד אותו שהרי גם שברי לוחות הונחו בארון וזה הקדושה של השמות.

אחריו נשא דברים רב העיר הגר”י שיינין ודיבר על קדושת ומעלת שברי הלוחות שיש להם קדושה גבוהה. עוד הזכיר את ענין קבלת התורה וציין ששמע שמובא בשם הזוהר הק’ שלעתיד לבוא לא רק נשמות הצדיקים יזכו לתחית המתים אלא גם ספרי התורה שנטמנו לאחר שנפסלו יזכו לקום בשלימותן ובקדושתן.

 

בהזדמנות זו ציין את ההתעוררות הקיימת בציבור תושבי העיר בנושא של בדיקת תפילין ומזוזות ‘חינם’ במבצע החודשי של המועצה ובכך נותנים כבוד לתשמישי קדושה כראוי. בדבריו שיבח את פעילותו המסורה של הרב חיים בן חמו, אשר במשך כל השנה אחראי על נושא ‘תפילין ומזוזות’ במועצה ודואג על הגניזה במשך כל ימות השנה שתטופל בהתאם ובכבוד הראוי. בסיום קרא הרב דהן, כי חשוב לציין לציבור הרחב בכל בית כנסת וקהילה: “כי יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת שמות הקודש ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ולהכניסם בתיבה הפנימית כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בבזיון”.

 

הרה”ג ר’ חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות ורב שכונה ורב מחלקת עירובין, בדבריו ציין את החביבות של התורה שגם שברי לוחות הרי הן כתורה, וכך עלינו לנהוג בקדושה ובכבוד לכל שמות הקודש או ספרי קודש שבלו וזה מראה את גודל האהבה שלנו לתורה וציין לשבח את המעמד הנפלא שאותו מחזק יו”ר המועה”ד הרב דהן ובפרט בימים אלו שלפני חג השבועות.

 

במעמד הקבורה הוכנסו בתוך שישה כדי חרס יריעות של ספרי תורה שנפסלו, פרשיות של תפילין ומזוזות שנפסלו, פריטים קדושים אלו הונחו אחר כבוד בכדי חרס ונאטמו כראוי בטיט כמבואר בהלכה על ידי הרב חיים בן חמו אחראי הגניזה ותרבות תורנית במועצה הדתית, בסמוך לציונו של הרב הראשי הרה”ג רבי ישראל אליזרע זצ”ל שם נכרה קבר רחב לשם כך, לאות סימון לקדושת המקום הוקמה מצבה רחבה גדולה ומפוארת הניכרת לעין כל, עם גידור בעמודי שיש מרהיבים שיהוו אות סימון לקבורת הגניזה של ספרי תורה פרשיות תפילין ומזוזות.

את כדי החרס הגיש הרב עובדיה דהן להגר”י שיינין ומיד אחר כך כיסה בעפר הגר”י אברג’ל בעל ה”ברכת יצחק” ורו”כ “תורה וחסד” והרבנים שטמנו בתוך הבור את הכדים כשהרבנים והמשתתפים הצטרפו לכיסוי בעפר את הבור.

 

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.