נמשכת מגמת הירידה של פליטות לאוויר מתחנות הכוח

חברת החשמל העבירה לאחרונה דיווח למשרד להגנת הסביבה במסגרת חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה), ממנו עולה, כי בשנת 2018 חלה ירידה נוספת ברמת הפליטות של המזהמים העיקריים הנפלטים ממתקני החברה לעומת שנת 2017. השיפור הוא משמעותי עוד יותר, אם משווים את ערכי הפליטות בשנת 2018 לעומת שנת 2012 (שנת הדיווח הראשונה). כך למשל, בפליטת תחמוצות חנקן חלה ירידה של 61/8% בהשוואה לשנת 2012 ושל 6.4% לעומת 2017, בפליטת תחמוצות גופרית חלה ירידה של 70.8% לעומת 2012 ושל 20.3%לעומת 2017. בחומר חלקיקי, חלה ירידה של 55.5% לעומת 2012 ושל 18.4%לעומת 2017. בפליטת פחמן דו חמצני חלה ירידה של 37.0% לעומת 2012 ושל 3.2% לעומת 2017.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.