נתניהו החליט: הסגר יימשך לפחות עוד שבועיים

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום את קבינט הקורונה לדיון בהשפעות הסגר עד כה, אכיפה, ההמלצות המקצועיות להמשך והטיפול באוכלוסיות בסיכון. ראש המל”ל בן שבת, פרויקטור הקורונה פרופ’ גמזו, גורמי

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום את קבינט הקורונה לדיון בהשפעות הסגר עד כה, אכיפה, ההמלצות המקצועיות להמשך והטיפול באוכלוסיות בסיכון. ראש המל”ל בן שבת, פרויקטור הקורונה פרופ’ גמזו, גורמי המקצוע והמומחים אמרו כי תמונת המצב לגבי מצב התחלואה והנתונים תוכל להתברר רק בשבוע הבא ולכן יש להימנע בשעה זו מלשקול הקלות או החמרות בעניין הסגר. לכן, קבינט הקורונה שידון בהגבלות/החמרות יתכנס ביום שני הבא, בו תוצג תמונת מצב הכוללת את נתוני התחלואה והתנועה.

בישיבת הקבינט סוכם:

א. על פי ראש המל”ל, המומחים, קיים קושי להסיק מסקנות מבוססות מהנתונים עד כה לאור השפעות יום הכיפורים וחג הסוכות.

ב. הקבינט לא יקבל כעת החלטות על הקלות או החמרות. יוארך תוקפן של התקנות הקיימות עד ל-14/10 בהליכים המתחייבים על פי חוק, לרבות התקנות להגבלת הפעילות של מוסדות חינוך.

ג. המשך מיקוד במאמצי הבלימה ובהורדת התחלואה. זהו היעד המיידי של הממשלה.

ד. צוות מקצועי ממשרדי הבט״פ, הבריאות והיועמ״ש לממשלה, יבחן את ההצעות שעלו בישיבה בעניין יייעול האכיפה והחמרתה ויגיש המלצותיו.

ה. הצוות הבין משרדי שגיבש את ההצעה למדדי היציאה, ימשיך בעבודתו ויציג תכנית מפורטת לכל שלב ושלב. רה״מ יקיים דיון על תכנית זו ביום א׳ הקרוב לקראת הבאתה לדיון בקבינט הקורונה.

ו. בהמשך לעבודת המטה שבוצעה ע״י השרה לשוויון חברתי, שר הבריאות יגבש מענה שיאפשר ביקורים לקשישים החיים בגפם.

ז. צוות השרים לנושא השימוש באמצעים דיגיטליים יבחן אפשרות לעודד את הורדת אפליקציית ״מגן 2״ באמצעות יצירת זיקה בין זה לבין התשלומים הניתנים לעובד הנמצא בבידוד וכן יבחנו רעיונות נוספים. הצוות יציג המלצותיו לראש הממשלה.

ח. יימשכו המאמצים בעניין ערכות הבדיקה המהירות וההצטיידות בחיסון, בהתאם לסיכומי ראש הממשלה בדיונים הייעודיים שהתקיימו בנושאים אלה.

ט. ישיבה נוספת של הקבינט תכונס בשבוע הבא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.