נתניהו התקשר לר’ שמעון גרוס: “עם ישראל בוכה ומחבק אתכם”

כמה שעות לאחר מסע ההלוויה ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר הערב (חמישי) לשמעון גרוס שבנותיו נפטרו על פי החשד מהרעלה בירושלים. “עם ישראל בוכה איתכם ומחבק אתכם”. אמר נתניהו.

נתניהו הוסיף עוד: “כולנו מחזקים אתכם בשעה הקשה הזאת”, אמר נתניהו.

“אנחנו מבכים את מות יעל ואביגיל פסיה ז”ל, ומתפללים לשלום הבנים. אני ורעייתי שרה מוסרים לך ולרעייתך מיכל תנחומים ואהבה”.

נתניהו עצמו שוהה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שבשוויץ.

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. יהודים יקרים רחמנים בני רחמנים!
  כולנו ביחד נעצור “עכשיו” רגע, ונחשוב.

  אמא ואבא צעירים שלא יודעים איפה להיות. בהלווית שתי הבנות הקטנות, שנלקחו בחטף, או ליד מיטת שני בניהם הנאבקים על חייהם! אפשר להבין? לקלוט? אפילו להתאבל ולשבת שבעה אין ביכולתם!
  עוד 2 בנים יקרים, שנלחמים על חייהם. בואו נקבל קבלה טובה. תפילה אחת. בקשה אחת מאלוקים. שיחוס וירחם ויקרע את רוע הגזירה. שיהיה להורים במי לקחת נחמה. בבקשה עצרו הכל!
  שימו פרוטה לצדקה וקראו תהילים ששאר המשפחה תשרוד בע”ה!

  שמות הילדים: רפאל יצחק אייזיק בן מיכל, וחיים מיכאל שלמה בן מיכל, ההורים שמעון עוזר בן צפורה, ומיכל בת רחל. דחוף מאוד!
  לא להתביש, כל מי שרואה את ההודעה שיעשה חסד גדול וישלח את ההודעה לכמה שיותר אנשים בלי לשבור.
  * * *
  כידוע לכולנו [בין אם נאשר ובין אם נטמון את הראש בחול…], האינטרנט הפרוץ הוא הגז והרעל הקטלני ביותר, ברוחניות ובגשמיות. ידוע שלפעמים נלקחים אנשים טובים בגלל מעשי האנשים ה…, קרבן ציבור בגלל עוונות הדור. מי יודע אם אין קשר בין נגע האינטרנט למקרים המזעזעים. מי יודע חשבונות שמים.

  רמב”ם הלכות תענית (פרק א) וזה לשונו הזהב:
  דבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיה ה כה) ‘עונותיכם הטו’ וגו’. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם. ואבא שבשמים יואמר לצרותינו די!!!

  אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית [-במקרה], הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה (ויקרא כו-כז) ‘והלכתם עמי בקרי’ (ויקרא כו-כח) ‘והלכתי עמכם בחמת קרי’. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי.
  * * *
  ידידים יקרים!
  בואו נקבל על עצמינו להתחזק בצניעות ולהתנתק מהאינטרנט הפרוץ. ולמי שבס”ד כבר מנותק מהאינטרנט, יקבל על עצמו להשפיע על מינימום עוד יהודי להתנתק מהאינטרנט, ולקרבו לתורה ומצות. ובזכות זה יאמר השם יתברך לצרותינו די בקרוב ממש.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. מספיק צרות לנו,
  אבל למעשה רבותינו הגדולים כמו פוסק הדור מרן הרה”ג ר’ אליאשב ז”ל אסר הפאות והפריצות משום שהשם שונא זימה!!!!!!
  נקודה גדולה וחזקה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. והוא רחום יכפר עון ולא ישחית וגו’ זמן להתחזק………

  צריכים חשבון הנפש גדול ואדיר!!! למה ועל מה מגיע צרות רבות צרורות?

  אולי ואולי משום…
  כמו שהחתם סופר ז”ל, כבר כתב שהגלות הזה גרוע מכל הגלויות בצרות גדולות!!! מכיון ששכיח הפריצות אצל הנשים שלא היה כן בשאר הגלויות והוא גרוע מכל העבירות שבתורה עכדה”ק, ומכש”כ בזמננו שהפריצות גרוע פי אלף מבקודם ונתפסו בזה גם חלק גדול מהכשרות.

  וכעין זה מובא בשם הרה”ק ר’ מנחם מנדל מרימנוב ז”ל, שאמר שמקובל שכל הגזרות והתגברות הגלות וצרות שונות וחלאים ופגעים רבים באים מפריצות הלבוש “וכל מאדע חדשה מביא מחלה חדשה בעולם רח”ל” עכדה”ק, בואו נחשוב כמה מחלות לא עלינו נתחדשו לאחרונה ד”י.

  עוד אמר שהלובשים מלבושים פרוצים או אפילו רק תפורים לפי חוקותיהם עי”ז שולטים עליהם עין הרע, ובאים עי”ז לכל הרעות שבעולם בגשמיות וברוחניות, [היינו שגורם שליטת היצה”ר על האדם] והלבוש היודי כפי המסורה הוא שמירה מכל זה [ומיצה”ר].

  גם החפץ חיים ז”ל, כותב במכתבו הגלוי כעין הנזכר, וז”ל כלל הדבר המאדע (אפילו כשמכסה כל הגוף עי’ לקמן פ”ד הלכה ה’) הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים… ומבטלין בידים מאמרו של הקב”ה “והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר” ומתגבר כח הטומאה מאוד עי”ז וממילא נפסקה השפעת הברכה מכל אחד ואחד בעסקיו ונסבו עי”ז כל הצרות והרעות … על כן החוב מוטל על כל איש לכבות האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהגו בפריצות עכ”ל.

  עוד כתב החפ”ח ז”ל, במכתב (אחר) מתאוננים כל א’ וא’ על רוע מצבו … עיקר סיבת הדבר … חוסר הצניעות … השטן מתחכם ליטול מישראל כח קדושתם … ומה שהיה צריך היצה”ר מלפנים לעמול כמה שנים התחכם היום ועושה בזמן קצר (כלומר שפעם (כלומר לפני זמנינו) היה צריך היצה”ר לעמול שנים הרבה בכדי להרס את הכל כי לא היה באפשרותו לבטל מהאדם בפעם אחת אפילו מצוה אחת עד תומה אלא היה מוריד מעט מעט מכל מצוה בבחינת מה שאחז”ל היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך עד שלבסוף …

  אבל היום שהגיעה העולם למצב כזה שהצניעות היא ירודה כל כך עד שכמעט נשכחה לגמרי מכל וכל מושג הצניעות ד”י, וממילא יכול היצה”ר בקל להשפיע להרס לגמרי את הצניעות אצל כל מי שאינה שומרת על הצניעות במסנ”פ ממש שלא לזלזל ולהקל אפילו כחוט השערה (כי השומרת את הצניעות במסנ”פ כנזכר יש לה בזה הגנה וחומה חזקה נגד היצה”ר כנ”ל אבל אלו שנתפסים אפילו במקצת בפריצות הדור או בזלזול וחוסר הצניעות ה”ז כבר גורם סדק קטן שדרכה יכול כבר היצה”ר לפרוץ בפנים) ועי”ז כבר יש בידו השליטה על כל האדם ואת הכל יכול להרס בקל בזמן קצר) על כן מחוייב כל איש לתקן בביתו וכו’ … עכ”ל,

  ובמכתב הנ”ל כתב בלשון זה, “החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא ולתקן בביתו וכו’ וביותר החוב על הרבנים שבכל עיר ועיר לדרוש ברבים מגודל הענין (אולי צ”ל “העוון”) הזה בנוגע לקיומנו ולהצלחתינו בגוף ובנפש בזה ובבא עכ”ל.

  ובספר הקדוש קב הישר (פרק פ”ב) כתב שהנשים שאינן הולכות בצניעות המה מעכבות את הגאולה. והוא רחום יכפר עון ולא ישחית וגו’

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • לאחרונה באתר זה יש מגמת כתיבה חוזרת לתלות את בעיות הציבור בצניעות הנשים, אין ספק שלצניעות יש חלק גדול בקדושת עם ישראל וההשפעות משמים, אך כבר מפורסם המעשה עם ר’ ישראל סלנטר על המכגיפה שהיתה בעיר, וכאשר בא אליו יהודי וטען שזה בגלל המשפחה היא שעשתה כך וכך, אמר לו ר’ ישראל עכשיו אני יודע את סיבת המגיפה – בגללך. האם אנו הגברים שלמים, האם המחלוקת, הבזיון של גדולי התורה, הבן אדם לחבירו, הלשה”ר והרכילות אינם מסוכנים מספיק בכדי שנחפש אתהאשמה אצל הנשים. הבריחה מהחריות העצמית מסוכנת יותר מהכל, וכבר אמרו גדולי החכמים, שאם הבעל יהיה בן תורה אמיתי יר”ש ומדקדק נוהג בכבוד בחבריו ובגדולי ישראל, אשתו בהכרח תהיה צנועה. הבה נחזק כל אחד את החלק החלש שלו, וממילא יתחזקו שאר הדברים, די בחיפוש האשמה תמיד אצל הצד הנשי, וכאילו אנו מסודרים ויכולים להמשיך לעמוד בקרנות רחוב ולדבר את כל העולה על רוחנו. זעקה גדולה שתחדל המחלוקת שיחדלו הבזיונות נגד גדולי ישראל שכבר במשניות נכתבו דברים חריפים על כך ומפורשים, להאיר פנים כל אחד לחברו, לחפש את הנקודה הטובה ולסנגר על כל יהודי, ולא לקטרג ולעקם פרצוף אל מי שלא בדיוק מאותו מחנה, ובעז”ה על ידי כן יסתלקו כל צרותינו.

   צבי |
   הגב