זקוקים לפרנסה או לכל ישועה? סגולות מנצחות ובדוקות לחנוכה

מפרנסה בשפע ועד לבנים זכרים תלמידי חכמים, כל הסגולות העצומות שיש בחג החנוכה • שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם – בזמן הזה

בימי האור, ימי החנוכה, נהגו מכבר ישראל לומר סגולות רבות, בחנוכה בכלל, ובפרט בשעה שנרות החנוכה דלוקות, ישנה סגולה בקריאת מזמורי התהלים על פי הסדר הפרקים הבאים: פרק צ', צא', ל', לג', סז, יט', ק' וקל"ג.

וכן תפילת רבי נחוניא בן הקנה "אנא בכח".

בָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד.

סגולה לפרי בטן

כידוע שבשעה שהנרות דולקות, שעה זו היא מסוגלת ושעת רצון גדולה ועצומה להתפלל לרפואה, זיווג, פרנסה טובה ולכל הישועות.

נר ראשון, נר שמיני וראש חודש שחל בחנוכה [וכידוע ע"פ ההלכה יש להשתדל שלא לעבוד בשעת הדלקת הנרות (לפחות מחצית השעה)], וכן נר שמיני של חנוכה סגולה להתפלל לזרע של בר קיימא. וידוע שנשים רבות נושעו וזכו לפרי הבטן ורפואות, כמאמר הפסוק "שִׁפְכִי כַמַּיִם לִבֵּךְ, נֹכַח פְּנֵי ה'" וכידוע שיש קשר עצום בין ההדלקה לסגולות הללו.

סגולה לרפואה

בתימן יש שנהגו לאחר ימי החנוכה לקבץ הפתילות ולסחטן והשתמשו בשמנן כסגולה לרפואת מכה או להדליק מהן נר בביהכ"נ. (שלחן ערוך המקוצר – סימן ק"כ הערה נ"ד).

סגולה לפרנסה בחנוכה

יש רמז לכך בפסוק (בראשית מז, יב): "לֶחֶם לְפִי הַטָּף" – טָּף (89) בגימטריא חנוכה (89). שם של פרנסה פא"י (91) ר"ת פותח את ידיך גימט' הוי'ה אדנ'י (91) גימט' בחנוכה (91)

מובא בספר יקרא דעלמא בשם ספרי הקדמונים: "מי שיקנה ביום אחרון של חנוכה את העליה של זאת חנוכת המזבח שמובא בה סך נדבת נשיאי ישראל לתרומת המשכן, זוכה בברכת שמים עד כדי שהוא וזרעו אחריו ירבה ממונם ורכושם כדי להספיק לזקוקים לכך כל צרכיהם מעתה ועד עולם.

בכל זמן שיקיימו רצון הבורא ית"ש ויזכו לשפע לזרע של קיימא, ובנים זכרים, ומזוני רויחא שלא יפסקו כדבר שנאמר (מלאכי ג' י') "הָבִיאוּ אֶת כָּל הַמַּעֲשֵׂר אֶל בֵּית הָאוֹצָר וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתִי וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת אָמַר ה' צְבָאוֹת אִם לֹא אֶפְתַּח לָכֶם אֵת אֲרֻבּוֹת הַשָּׁמַיִם וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי " וישתדל לקנות עליה זאת בלא פחות מ- דָי זהובים", עד כאן לשונו.

כמו כן, בספר אביעה סגולות (עמוד 217) מובא כי יש להרבות בתפילות בימי החנוכה על הפרנסה, כי ימי החנוכה מסוגלים לפרנסה, ויש רמז לכך בפסוק (בראשית מז, יב): "לחם לפי הטף" – ט'ף בגימטריא חנוכה.

סגולה לתיקון פגמי הנפש

סגולה בכל השנה לתמוך ולסייע בידי לומדי התורה, ובפרט בימי החנוכה, שזה מסוגל לתקן פגמי הנפש. (יסוד ושורש העבודה שער יב פ"א).

סגולה לחכמה

מי שזהיר במצוות הדלקת נרות חנוכה, יזכה לחכמה, וינצל מאויבים, ויזכה לקום בתחיית המתים, וינצל מדינה של גיהנם. (סגולות ישראל מערכת ח אות מא). וכן יזכה לאריכות ימים, והרמז בדברי הגמרא (שבת כג,א): "הנחה עושה מצוה" – הנחה בגימטריא חיים (68).

תפילה וסגולה מהרה"ק רבי נחמן מברסלב

מי שזקוק לנס שיאמר בכוונה תפילה זאת בחנוכה:

האומר תפילה זו זוכה לניסים מעל הטבע. חנוכה הזמן לבקש ניסים ונפלאות.רבים שקיבלו על עצמם לומר תפילה זו ראו ניסים.

ה´ שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ותעזור לנו בזכות הצדיקים שנזכה לפעול כל בקשותינו לפנייך בכל מה שאנו צריכים, בגשמיות וברוחניות, תבטל הטבע ותשגיח עלינו בהשגחתך לטובה ולברכה לחיים ולשלום, יומשך עלינו שפע טובה וברכה וחיים ורפואה ופרנסה ובריאות הגוף וכל טוב, שלא כדרך הטבע כלל. מלא רחמים זכרנו בזיכרון טוב לפנייך ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם וזכר לנו ה' אלוהינו אהבת הקדמונים, זכות כל הצדיקים והחסידים והקדושים , בזכותם תושיענו בכל מה שאנו צריכים להושע, בגוף ובנפש וממון, בגשמיות וברוחניות ותחזירנו בתשובה שלמה לפנייך.

רבונו של עולם מלא רחמים, שלח לי ישועות רבות בכל עת ורגע ממעיני הישועה. כי אתה גלית לנו שיש לך מעינות של ישועה שאינם נפסקות לעולם כמעין הנובע שאינו פוסק. עזרני והושיעני ישועות שלמות ואמתיות ממעינות הקדושים האלה, זכני והושיעני בכח וזכות הצדיקים האמתיים שהם בחינת מעיני הישועה, שזכו להשיג ולגלות ולשאוב מימי התורה בששון ממעיני הישועה, שיש להם כח גדול לנצח לעזר ולהגן ולהושיע לכל החוסים בהם להצילם משאול תחתיות ומתחתיו, ולזכותם לחיי עולם לעד ולנצח כאשר נגלה לפניך אדון האמת והשלום.

ותושיעני בכל עת ורגע בישועות נפלאות ממעיני הישועה, כי גלוי וידוע לפניך בעל הישועות, שבעצם רחוקי ממך בלי שעור, והיצר הרע מתגבר בכל עת בכמה מיני התגברות ומניעות ועכובים ובלבולים ועקמימיות שבלב עד אין מספר, אני צריך ישועות רבות ונפלאות בכל עת ורגע, שתפתח לנו ברחמיך העצומים מעיני הישועה, שתהיה הישועה נובעת ומתחדשת לנו בכל עת ורגע, באופן שנזכה להנצל בכל עת ממה שאנו צריכין להנצל, בדרכי ישועתך הנפלאות המתחדשים ונובעים בכל עת ורגע ממעיני הישועה. ותקדשנו ותטהרנו על ידם מכל הטמאות ומכל הגלולים ומכל הכתמים ומכל הפגמים שבעולם. וקים לנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם": (ליקוטי תפילות-רבי נתן מברסלב)

סגולה לפרנסה

לטגן סופגניות בהמון, המון שמן, סגולה לפרנסה בשפע כל השנה. (מאת רבינו מימון, אביו של הרמב"ם)

סגולה לקירוב הגאולה

לשיר את כל שיר מעוז צור ישועתי, עם כל ארבעת הבתים, הבית האחרון הוא בעצם תפילה ובקשה לגאולה שלמה.

סגולה נפלאה לשמירה

לומר אחרי הדלקת נרות חנוכה, (כולל אמירת "הנרות הללו" ו"מזמור שיר חנוכת הבית"), שבע פעמים מזמור צ"א בתהילים "יושב בסתר עליון". וכל פעם מהשבע פעמים יקדים פסוק: "וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ". (בא"ח, שנה ראשונה, פרשת וישב, אות כג).

סגולה לבנים זכרים

סגולה נפלאה להתפלל בחנוכה לזכות בזרע של קיימא, בנים זכרים, כי ימי החנוכה מסוגלים לפקידת עקרים ועקרות. ובפרט ביום השמיני של חנוכה הנקרא "זאת חנוכה". (בני יששכר, מאמר חודש כסלו, מערכה ב אות י).

סגולה להינצל מאויבים

סגולה להנצל מכל אויבים וליסטים ומקטרגים בזאת השנה, לשמור בכל לילה את הפתילות של נרות החנוכה, ובלילה האחרון אחר שכבו הפתילות ייקח את כל הפתילות של כל השמונה ימים, וישרפם עם שאר השמן שנשאר. (האח נפשנו מערכת ח אות ג).

סגולה לזיווג הגון

סגולה לרווק או לרווקה שימצאו את זיווגם באותה השנה, שבעת ששורפים את כל הפתילות יחד וכנ"ל, יעבור מעליהם הרווק או הרווקה שבע פעמים על הפתילות בשעת שריפתן (כמובן כשהאש נמוכה). (אביעה סגולות עמוד 218).

סגולה להחלמה משושנה ברגל

סגולה לאדם שסובל משושנה ברגל, שימרח את השמן שנותר מנרות החנוכה על הרגל, ובעזרת השם יבריא. ורמז לדבר מהפיוט "מעוז צור ישועתי" שאומרים: "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים". פירוש, מהנותר בקנקני השמן של נרות החנוכה – נעשה נס ל"שושנה".(שם). יש להדגיש כי המדובר בשמן שנותר לאחר שכבר דלק חצי שעה, כי מותר השמן בתוך חצי שעה של ההדלקה אסור בהנאה.(שו"ע תרעז,ד).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *