סיכום שבועי של המסחר: 7 – 11 ביולי 2019

מדדי המניות:

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של יולי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

הבורסה משיקה את מדד התנודתיות – VTA35.

בשוק המניות:

בשתי הנפקות לציבור גויסו עד 285 מיליון שקל. מתוכם, עד כ-146 מיליון שקל יגויסו היום ע”י חברת הנדל”ן המניב מגוריט באמצעות אג”ח להמרה.

חברת ניהול קרנות פנסיה קופות גמל וקרנות נאמנות אלטשולר שחם גמל פרסמה תשקיף להשלמה, במסגרתו בעלי השליטה צפויים להשלים בשבועות הקרובים הצעת מכר ראשונה לציבור של כ-25% ממניות החברה בסך של עד 275 מיליון שקל, לפי שווי חברה של עד 1.1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה.

חברה דואלית חדשה – באטמ תקשורת -יצרנית מערכות תקשורת ומיכשור רפואי הנסחרת בבורסה הראשית בלונדון רשמה את מניותיה למסחר במסגרת הרישום הכפול בתל-אביב, והחלה להיסחר היום.

בשוק איגרות החוב:

חברת הליסינג לרכב אלבר גייסה 450 מיליון שקל בהנפקה לציבור.

חברת כרטיסי האשראי מקס איט גייסה כ-719 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות איגרות חוב שקליות שנרשמו למסחר במסגרת “רצף מוסדיים”;

גיוס באיגרות חוב מובנות:

אלה פקדונות גייסה כ-265 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מובנות, שניה השנה.

מדדים:

מדד ת”א–35
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-9.1%.

מדד ת”א–90
עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-19.5%.

מדד ת”א–125
ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-11.6%.

מדד ת”א–SME60
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-4.8%.

ת”א-תקשורת וטכנולוגיות מידע
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-4.6%.

השקת מדד התנודתיות – מדד VTA35

הבורסה תחל לפרסם את מדד התנודתיות – מדד VTA35, ב-15 ביולי, 2019. המדד מייצג את רמת התנודתיות הגלומה באופציות על מדד ת”א-35 הנסחרות בבורסה.

מדד VTA35 פותח בבורסה תוך התאמה למאפיינים הייחודים של שוק הנגזרים בבורסה בתל-אביב והוא ישקף את סטיית התקן הגלומה באופציות על מדד ת”א-35, ל-30 הימים הבאים, במונחים שנתיים. ערכי המדד ייצגו את סטיית התקן הגלומה באחוזים.

עם השקת מדד VTA35 הבורסה מיישרת קו עם בורסות נגזרים מובילות להן יש מדדי תנודתיות, דוגמת:VIX (“מדד הפחד”) בבורסת CBOE, VSTOXX בבורסת EUREX, VFTSE בבורסת Euronext ואחרים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.