סך הוצאות הממשלה מתחילת שנת 2019 :353 מיליארד ₪

הוצאות משרדי הממשלה 306.5 מיליארד ₪.
תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 27.5 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 19.0 מיליארד ₪.
בחודשים ינואר – נובמבר 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-332.7 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 6.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד . בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.
סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019 הסתכמו כאמור ב-306.5 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 88.9% מהתקציב המקורי), עלייה של 6.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-8.2%.
הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-1.4%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.