סערה בעולם היהודי

ב’ועידת רבני אירופה דוחים בשאט נפש את ההתערבות הגסה של ביהמ”ש בלוקסמבורג בהלכה היהודית ; נשיא הועידה הגר”פ גולדשמידט; ‘זו חוצפה שהם יקבעו לנו כיצד מתבצעת שחיטה כשרה על פי ההלכה היהודית – הצביעות גדולה במיוחד כאשר למפעלי הבשר יש אישור המתת בעלי חיים והצייד לא נאסר’ * רבה של בלגיה ונציג הועידה במוסדות האיחוד האירופי הרב אברהם גיגי שהיה בין העותרים; ‘זו אפליה שמדיף ממנה ריח רע של אנטישמיות – במידה וביהמ”ש לחוקה בבלגיה יאמץ, כצפוי, את ההחלטה, נעתור לביהמ”ש הגבוה לצדק בשטרסבורג
__________

בית המשפט לזכויות אדם של האחוד האירופי בלוקסמבורג קבע בהחלטה המסעירה את יהדות אירופה; החלטות הפרלמנטים נגד השחיטה הכשרה בשתי המחוזות בבלגיה אינן פגיעה בחופש הדת והן תקפות וחוקתיות. עוד קבע בית המשפט כי אין בעובדה זו משום פגיעה בחופש הדת שכן אם היהודים חפצים בשחיטה עצמאית עליהם לשחוט תוך הימום הבהמה, עובדה הנוגדת את ההלכה היהודית. עוד קובע ביהמ”ש; תמיד פתוחה ליהודים האפשרות לייבא בשר ממדינות אחרות.

ב’ועידת רבני אירופה’ דוחים בשאט נפש את ההתערבות הגסה של ביהמ”ש בלוקסמבורג בהלכה היהודית; נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט אמר כי; ‘זו חוצפה שהם יקבעו לנו כיצד מתבצעת שחיטה כשרה על פי ההלכה היהודית, החלטה זו מרחיקה לכת מהצפוי והינה סטירה מצלצלת לנוכח ההצהרות האחרונות של המוסדות האירופיים כי יש לכבד את החיים היהודיים ולהילחם למען חופש הדת’. – הצביעות גדולה במיוחד כאשר למפעלי הבשר יש אישור המתת בעלי חיים והצייד לא נאסר’.

רבה של בלגיה ונציג הועידה במוסדות האיחוד האירופי הרב אברהם גיגי שהיה בין העותרים הגיב הבוקר כי; ‘זו החלטה המאמצת אפליה שמדיף ממנה ריח רע של אנטישמיות – במידה וביהמ”ש לחוקה בבלגיה יאמץ כצפוי את ההחלטה, נעתור לביהמ”ש הגבוה לצדק בשטרסבורג. ‘הקביעה כיצד נשחט היא התערבות גסה בחיים היהודים והעובדה שהם מפנים אותנו למדינות אחרות כדי לצרוך בשר כשר מקוממת ומזלזלת כאחד’.

הרב גיגי הביע אכזבה קשה נוכח העובדה שהפעם בניגוד למרבית העתירות, כ 80%, שנדונו בביהמ”ש הזה לא אימץ ביהמ”ש את חו”ד של ג’ררד הוגן היועץ המשפטי של בית המשפט לזכויות אדם של האיחוד האירופי בלוקסמבורג שקבע כי ההחלטה של הפרלמנט בבלגיה לאסור שחיטה כשרה בשני מחוזות במדינה, מנוגדת לחוקי חופש הדת של האיחוד האירופי. חוות דעתו ניתנה בעקבות עתירה שהגישו הקהילה היהודית בבלגיה ו’ועידת רבני אירופה’ לבהמ”ש לחוקה בבלגיה שהעביר בצעד תקדימי, את העתירה לביהמ”ש לזכויות אדם של האיחוד האירופי בלוקסמבורג.

בהודעת הועידה כי ‘החלטת בית המשפט האירופי לאכוף את האיסור על שחיטה כשרה באזורי פלנדריה ובלוניה בבלגיה יש השלכות קשות על הקהילות היהודיות ברחבי המדינה. לאיסור השחיטה כבר הייתה השפעה הרסנית על הקהילה היהודית הבלגית וגרמה למחסור באספקה במהלך המגפה, וכולנו מודעים מאוד לתקדים זה שמערער על זכויותינו לקבוע כיצד מתנהל אורח חיינו על פי הדת היהודית.

‘מבחינה היסטורית, איסורים על שחיטה דתית נקשרו תמיד לימין הקיצוני ולשליטה באוכלוסייה, כך בשוויץ כדי למנוע הגירה יהודית מרוסיה וכל חוקי הרייך השלישי בגרמניה הנאצית. שנים שמנסים לאסור שחיטה בהולנד ובמדינות נוספות בתואנה כי זו השיטה לעצור את התפשטות האסלאם למדינה.

‘הסתירה ביחס החוק לחקלאות ולמפעלים תעשייתית לעיבוד בשר ולצייד הינה בלתי נסבלת ומדיפה צביעות. אירופה משטה את עצמה. חופש הדת הוא זכות אנושית. ערכים אלה נשחקים בתואנה של רווחת בעלי-חיים, בעוד שרק אחוז זעיר מבעלי החיים נשחטים בשחיטה כשרה שהוכחה מדעית שהיא גורמת הכי פחות סבל לבעלי החיים הרי באותה עת, מומתים מאות אלפי בהמות בשיטות אכזריות שלא לדבר על צייד אכזרי המותר עפ”י החוק. זו צביעות ומטרפדת את כל ההצהרות על שמירה על המגוון התרבותי והדתי של אירופה’.

‘חדשות לבקרים אומרים לנו מנהיגי אירופה שהם ילחמו בנחישות כדי שהקהילות היהודיות יחיו ויצליחו באירופה, אך הם אינם מספקים אמצעי הגנה לאורח חיינו. אירופה צריכה לשקף את סוג היבשת שהיא רוצה להיות. אם אכן ערכים כמו חופש הדת הם חלק בלתי נפרד, ממה שמערכת החוק הנוכחית אינה משקפת זאת, ויש לבחון אותה בדחיפות.

‘אנו נמשיך לעבוד שכם אל שכם עם נציגי הקהילה היהודית הבלגית בכדי להציע את תמיכתנו בכל דרך שנוכל ולהוקיר את העבודה שהשקיעו בניסיון לבטל את האיסורים הללו בשלוש השנים האחרונות’.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.