עדכון מבנה העמלות של הבורסה

רשות ניירות ערך אישרה את הצעת הבורסה לעדכון מבנה העמלות הנגבות על ידה. עדכון מבנה העמלות הוא חלק מתכנית שהציגה הבורסה לגיוון אפיקי ההשקעה לציבור, להוזלת העלויות למשקיעים הפרטיים, להנגשת את המידע, להגברת השקיפות ולביצוע סטנדרטיזציה בהתאם לנהוג בעולם.
להלן עיקרי העדכונים:
א. קרנות הסל – לאור הטמעת קרנות הסל כמוצר חדש בבורסה בעקבות תיקון 28 לחוק, השקעות משותפות בנאמנות, הבורסה קיבלה את אישור הרשות לגבות ממנהלי קרנות הסל אגרה שנתית בסכום זהה לגובה האגרה שהיא גובה כיום ממנהלי הקרנות עבור קרנות נאמנות פתוחות שבניהולם. כמו כן, אגרות הבדיקה של תשקיפי קרנות הסל, הופחתו בשיעורים של 48% – 68% ביחס לאגרות בדיקה של חברות, ויינתן פטור מלא מאגרת רישום למסחר בגין רישום נכסי הקרנות המחקות שיבקשו בשנת 2018 להפוך לקרנות סל. שינויים אלה נועדו לעודד תחרות ולהגביר את היקפי הפעילות במסחר.
ב. מפיצי מידע – עלות המידע תותאם ללקוחות קמעונאיים בארץ ובעולם בסכום של ארבעה ₪. בעבור חבילת מידע מקיפה ללקוחות פרטיים יגבו 35 ₪, ובעבור חבילת מידע מקיפה ללקוחות עסקיים יגבו 180 ₪. זאת, לצד גביית עלות המותאמת לשימוש בנתוני מסחר על ידי מחוללי ציטוטים מבוססי מידע או באמצעות מכונה חישובית אחרת. שינוי זה כפוף להבהרות בעניין הגדרת סוגי הלקוחות.
ג. אגרות שנתיות ודמי רישום חברות
1) אגרה שנתית – בהתאם למודל הגבייה המקובל בבורסות בעולם, תגבה אגרה שנתית לפי שווי השוק של החברה, חלף מודל הקיים היום המתבסס על ההון העצמי. מבנה המודל החדש יאפשר להפחית את האגרה השנתית הנגבית מחברות קטנות ששווי השוק שלהן נמוך מ- 300 מיליון ₪. במקביל, תעודכן העמלה בגין אגרה שנתית הנגבית מחברות גדולות, בהתאם לשווין.
2) דמי רישום – אג”ח קונצרני – דמי הרישום הנגבים על רישום סדרות אג”ח קונצרני בשווי שוק של עד 200 מיליון ₪ יישארו ללא שינוי, דהיינו 0.01% משווין. דמי הרישום הנגבים על סדרות אג”ח קונצרני בשווי שוק של למעלה מ – 200 מיליון יעודכנו ₪ ל-0.02%, כפי שנהוג בשוק המניות.
מצורפת הודעה לעיתונות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.