עובדי סיעוד שאינם אזרחים ישראלים, ומועסקים על ידי קשישים ונכים, לא יקבלו שכר מוגדל ביום הבחירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם על תקנות חדשות הקובעות כי עובדי סיעוד שאינם אזרחים ישראלים, ומועסקים על ידי קשישים ונכים, לא יקבלו שכר מוגדל ביום הבחירות. התקנות יעזרו להפחית את הנטל הכלכלי על האוכלוסיות שנאלצות להיעזר בשירותים סיעודיים.

בכדי להקל על מטופלים סיעודיים בגין תשלום שכר מוגדל ביום הבחירות לעובדים שאינם אזרחים ישראלים ואינם מצביעים בבחירות, תוקן חוק הבחירות במהלך הדיונים על פיזור הכנסת ה-22 כך שנקבע כי שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות מהו שיעור השכר שיש לשלם ביום הבחירות לכנסת ה-23, לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי ומועסק על ידי יחיד.

התקנות שיגיש ראש הממשלה נתניהו יתקנו את הנוהג הקיים כיום (בהתבסס גם על פסיקות שונות של בתי הדין האזוריים לעבודה), לפיו השכר המשולם לעובדים זרים המועסקים ביום הבחירות יכול להגיע עד כדי תשלום של 200%. התקנות גובשו על מנת להפחית את ההוצאות של קשישים ונכים בתשלום לעובדים זרים שאינם מצביעים ביום הבחירות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.