עובדת תוכל להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות ללא ניכוי משכרה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 61) (היעדרות בשל טיפולי פוריות), התשע”ט-2018 של חברי הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי כנסת.

מוצע כי עובד ועובדת הזכאים להיעדר בשל טיפולי פוריות לפי חוק עבודת נשים, יהיו זכאים להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרו מעבודתם ויהיו זכאים לתשלום שכר בשל היעדרות כאמור החל מהשעה הראשונה להיעדרות, ועד ל-40 שעות היעדרות בשנה.

בדברי ההסבר נכתב: “נשים עובדות שנמצאות בהליך של טיפולי פוריות אינן זכאיות לשעות טיפולים ובדיקה ללא ניכוי משכרן אלא רק על חשבון ימי המחלה שלהן, כך שגם ימי המחלה שלהן נפגעים. בנוסף, בדרך כלל לא יהיו זכאיות עובדות אלו לשכר על שעות ההיעדרות, כיון שתשלום על ימי מחלה הוא רק החל מהיום השני למחלה, ועד היום הרביעי התשלום הוא בגובה חמישים אחוז משכרה. מצב זה שונה ממצבן של עובדות בהריון הזכאיות לארבעים שעות לאורך תקופת ההיריון ללא ניכוי בשכרן. מוצע להשוות את תנאיהן של עובדות שעוברות טיפולי פוריות לתנאיהן של עובדות בהיריון ולאפשר להן היעדרות של עד ארבעים שעות בשנה קלנדרית לשם טיפולי פוריות ללא ניכוי משכרן.”

ח”כ מקלב: “טיפולי פוריות הם טיפולים קשים מאוד ומתמשכים, יש מתח רב סביבם, הם כוללים ציפיות ולא פעם אכזבות. בנוסף לכל הם נטל כלכלי. בשונה מחופשות אחרות, טיפולי פוריות נעשים בדיסקרטיות שאפילו הסביבה הקרובה לא יודעת עליהם ובוודאי שלא תמיד רוצים לדווח על כך למעביד. גם אם אישה רוצה לנצל את ימי החופשה שמגיעים לה, היא לא יכולה לנצל אותם לצורך טיפולי פוריות כי מדובר בהיעדרויות קצרות של כמה שעות ולא ברצף.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.