עיצומים כספיים בסך של כ-200 אלף ₪ הוטלו על תאגיד מדווח ושתי חברות ניהול תיקים

עדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 200 אלף ₪ על תאגיד מדווח, ושתי חברות ניהול תיקים.
עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות הקשורות באי כהונת יושב ראש דירקטוריון כדין, ליקויים בדוחות ללקוחות והפרת הוראת ההתמחות הנאותה.
גובה העיצומים הכספיים נגזר על פי נסיבות ההפרה, חומרת ההפרה והונו העצמי של התאגיד או שווי הנכסים המנוהל של חברת ניהול התיקים.
בהטלת עיצומים כספיים אלה מיישמת רשות ניירות ערך את מדיניות האכיפה המנהלית, והכל למען שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון.
עיצום כספי בסך 104,496 ₪ הוטל על חברת ניהול התיקים הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות (2007) בע”מ בגין הפרת הוראת רשות ניירות ערך בדבר התמחות נאותה אשר קובעת את הכללים להתמחות נאותה לפי חוק הסדרת העיסוק.
עיצום כספי בסך 32,210 ₪ הוטל על חברת ניהול התיקים עציוני ניהול תיקים בגישת “ערך” בע”מ בגין ליקויים בדוחות התקופתיים ללקוחות.
עיצום כספי בסך 54,000 ₪ הוטל על נקסט ג’ן ביומד בע”מ בגין אי כהונת יושב ראש דירקטוריון כדין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.