עיצומים כספיים בסך של כ-240 אלף ₪ הוטלו על תאגידים מדווחים

עיצומים כספיים בסך של כ-240 אלף ₪ הוטלו על תאגידים מדווחים
ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 240 אלף ₪ על שבעה תאגידים מדווחים.
עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות הקשורות בהיעדר גילוי תקין למשקיעים ואי כהונת דירקטורים חיצוניים כדין.
גובה העיצומים הכספיים נגזר על פי נסיבות ההפרה, חומרת ההפרה והונו העצמי של התאגיד.
בהטלת עיצומים כספיים אלה מיישמת רשות ניירות ערך את מדיניות האכיפה המנהלית, והכל למען שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.