עיצומים כספיים על גולן טלקום והוט מובייל

מפקחים ממינהל הפיקוח והאכיפה במשרד התקשורת ביצעו עסקאות פרונטאליות (כ”לקוח סמוי”) במרכזי שירות ומכירה או בנקודות מכירה של “גולן טלקום”, שבמהלכן הצטרפו לתכנית תעריפים, הכוללת גלישה באינטרנט, אותה הציגו כמיועדת לקטין בגיל 9-10.

בכל העסקאות שבוצעו (100%) לא יידע הנציג את המנוי (המפקח) במהלך העסקה בדבר אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם, לרבות בדבר אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור. המידע האמור לא נמסר למנוי למרות שתכניות התעריפים בכל העסקאות כללו שירות גלישה באינטרנט והמנוי הדגיש שהעסקה מיועדת לקטין בגיל 9-10.

בשל תיקון חוק התקשורת, שנכנס לאחרונה בתוקף, סכומי העיצומים הוכפלו.

לאחרונה הודיע משרד התקשורת על הכוונה להטיל עיצומים כספיים על חברות התקשורת, בשל הפרת הוראות רישיון בנושא הגנה על קטינים: חברת “פלאפון” עיצום כספי בסך של כ- 700,000 ₪ על חברות “פרטנר” ו”סלקום” עיצום כספי בסך של כ- 1.1 מיליון ₪ על כל אחת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.