על־אף המלחמה ואולי בגללה, עלייה ניכרת באשראי לפרויקטים של מגורים

נתונים מעניינים מתוך הדו"ח השנתי של בנק ישראל: ירידה באשראי לרכישת קרקעות ועלייה באשראי לבנייה למגורים. זאת לצד עלייה בסיכוני האשראי לענף הנדל"ן כולו

בנק ישראל ממשיך לפרסם "קטעים" מתוך הדו"ח השנתי שלו והיום (רביעי), קטע שעוסק באשראי שניתן לענף הנדל"ן בשנה הקודמת (2023).

מנתוני בנק ישראל עולה כי האשראי לענף הבינוי והנדל"ן בחמש הבנקים הגדולים המשיך לצמוח בשיעור גבוה (כ־14%) גם בשנת הכספים הקודמת. וכי הצמיחה הזו נרשמה על־אף העלייה ברמת הסיכון בענף, בפרט לנוכח ההאטה בפעילות בשוק הדיור בעקבות עליית הריבית וביתר שאת בעקבות ההשלכות של המלחמה בגבולות.

הגידול בסיכון בענף הנדל"ן בא לידי ביטוי בגידול שחל בשיעור הכיסוי של ההפרשה להפסדי אשראי צפויים ביחס להיקף האשראי בענף. שיעור זה גדל במערכת הבנקאית במהלך שנת 2023 בכמחצית האחוז והגיע לשיעור של 2.4%, כאשר עיקר הגידול נרשם בעקבות השפעות המלחמה.

כשיורדים לפרטים הקטנים מגלים שבאשראי למימון קרקעות חלה ירידה. הירידה בביקוש לדירות גרמה, בין היתר, לירידה בשיעורי ההצלחה של מכרזי מקרקעין וכן לירידה במחירי הזכייה במכרזים שנסגרו בהצלחה. זאת לצד דרישת הפיקוח על הבנקים להקצאת הון נוספת בגין מימון קרקעות במינוף גבוה. אלה הובילו להאטה בקצב צמיחת האשראי למימון קרקעות בהשוואה לשנים קודמות.

ואילו באשראי לליווי בנייה למגורים, דווקא נרשם גידול משמעותי של כ־66%. אבל הסיבה לא חיובית כלל וכלל. הגידול קרה בגלל ההאטה במכירת דירות. הקבלנים והיזמים נאלצו לקחת אשראי כדי להחזיק את הראש מעל המים.

ומה עם האשראי לנדל"ן המניב? גם כאן הנתונים מספרים על עלייה, שוב מאותה סיבה. משקלו היחסי של האשראי לנדל"ן משרדים ומסחר בשיעור מימון גבוה, עלה בשנת 2023, בין היתר על רקע עודפי הצע בשוק המשרדים באזורים מסוימים. באשר לנדל"ן מניב למגורים, לנוכח העלייה בסביבת הריבית ושינויי מיסוי, פחתה הכדאיות של הפעילות בתחום וחלק מהחברות בוחרות להעמיד למכירה דירות שהושכרו או שיועדו מראש להשכרה.

בבנק ישראל מצביעים על העלייה בסיכון בתיקי אשראי שאינם מבוטחים בנדל"ן. כלומר אשראי שניתן לקבלני ביצוע. "הסיכון במימון של קבלני ביצוע היה גבוה עוד בטרם פרצה המלחמה, ומאז שפרצה, חשופים קבלני הביצוע לסיכונים נוספים ובפרט למחסור בכוח העבודה ולהתייקרות בעלויות העבודה ובעלויות חומרי הגלם", כתבו כלכלני הבנק והוסיפו כי "בעקבות העלייה בסיכון, עוקב הפיקוח על הבנקים מקרוב אחר ההתפתחויות באשראי לענף הנדל"ן ופועל לוודא שסיכוני האשראי בענף מנוטרים ומתנהלים בהתאם לפרקטיקות מקובלות ונאותות של ניהול סיכונים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *