עליה משמעותית ברכישת דירות

• בחודשים ספטמבר-אוקטובר נרכשו 15.9 אלף דירות, עליה של 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, גידול חד זה מתרכז במכירות במסגרת מחיר למשתכן, אשר הכפילו עצמם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך, בניכוי מכירות מסובסדות אלו עומד הגידול במספר העסקאות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר על 4% בלבד.
• פלח השוק של דירות יד שניה הוביל את הגידול בעסקאות בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר, עם עליה של 5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
• סך הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר עמד על 3.1 אלף, עליה מתונה של 2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
• סך הדירות שנמכרו במסגרת מחי למשתכן בחודשים ספטמבר-אוקטובר עמד 3.4 אלף דירות, גידול של 122% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בולט במיוחד חודש ספטמבר, במהלכו חצה לראשונה רף מכירות מחיר למשתכן את הרמה החודשית של אלפיים דירות (2030 דירות, רמה הגבוהה ב-30% משיא המכירות הקודם, שנרשם בחודש מרץ האחרון). כמו-כן, לראשונה היה סך העסקאות החודשי בסבסוד ממשלתי גבוה מסך המכירות בשוק החופשי של דירות חדשות.
• רכישות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר הסתכמו ב-1.8 אלף דירות, עליה מתונה של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (במונחים מוחלטים זוהי תוספת דו-חודשית של 50 דירות שנרכשו להשקעה). כשיעור מסך העסקאות עמד משקל רכישות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר השנה על 11% מסך העסקאות, נמוך בשתי נקודות אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ניתוח רמות השכר של המשקיעים יש בו כדי להצביע על קיומו של הון לא מדווח (בין אם מכח חוק- לגבי עולים חדשים, ובין אם לאו).
• מכירות המשקיעים בחודשים ספטמבר-אוקטובר הסתכמו ב-2.6 אלף דירות, עליה של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בכך הוסיף לרדת “מלאי” הדירות בידי משקיעים. מאז החל לרדת “מלאי” הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד אוקטובר השנה כ-21 אלף דירות.
• רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודשים ספטמבר-אוקטובר הסתכמו ב- 5.5 אלף דירות, בדומה לרמתן בתקופה המקבילה אשתקד. רכישות משפרי הדיור באותה תקופה הסתכמו ב- ב-5.3 אלף דירות, עליה של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.