עלייה ביתרת הנכסים של המשק הישראלי מול ההתחייבויות שלו בחו"ל

בעוד שמגמת ההאטה בהשקעות זרות בשל מצב המלחמה, נמשכת, יתרת הנכסים שמחזיק הציבור הישראלי בחו"ל עלתה ויחד איתה עלה גם עודף הנכסים על ההתחייבויות

יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל, עלתה ברבעון הראשון של השנה בכ־19.4 מיליארדי דולרים, עלייה של כ־2.8%. ועמדה בסוף מרץ על כ־720 מיליארד דולר.
בבנק ישראל אומרים כי עליית היתרה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות הערך הזרים שמוחזקים על ידי תושבי ישראל ומהשקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל.

יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרבעון הראשון בכ-18.8 מיליארדי דולרים, עלייה של כ־3.8%. ועמדה בסוף מרץ על כ־508 מיליארדי דולרים. העלייה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ניירות הערך הישראלים הנסחרים בחו"ל ומוחזקים על ידי תושבי חוץ.

כמו כן, בשל מצב המלחמה, נמשכה ההאטה בהיקף השקעות של תושבי חוץ בישראל, הן בהשקעות הישירות והן בהשקעות בתיק ני"ע. עודף הנכסים של המשק על ההתחייבויות שלו מול חו"ל עלה במהלך הרבעון הראשון בכ־0.6 מיליארדי דולרים (0.1%) ועמד בסוף מרץ על כ־212 מיליארדי דולרים.

החוב החיצוני השלילי נטו, עלה במהלך הרבעון הראשון של השנה בכ־5.3 מיליארדי דולרים (2.1%) ועמד בסוף מרץ על כ־256 מיליארדי דולר. היחס בין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג במהלך הרבעון הראשון עלה בכ־1.5 נקודות האחוז ועמד בסוף מרץ על כ־30.1%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *