עלייה מחודשת במספר המובטלים

הגורמים: העלייה במספר הנדבקים וההגבלות על הפעילות

ההגבלות החדשות על הפעילות צפויות לבלום את התאוששות המשק, ובד בבד אנו רואים עלייה מחודשת במספר המובטלים. יש פערים גדולים בין הסקרים למצב התעסוקה שמפרסמים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שירות התעסוקה והביטוח הלאומי.

שירות התעסוקה והביטוח לאומי מתבססים על רישומי העובדים הדורשים חל”ת, בעוד שנתוני הלמ”ס מבוססים על סקרים. הלמ”ס עצמה מפרסמת שני נתונים, האחד סקר כוח אדם שמתבסס על מדגם משקי בית והשני סקר שמתבסס על שאלון שמופנה למעסיקים. שיעור האבטלה הפורמאלי שמפרסמת הלמ”ס לא מביא בחשבון את העובדים בחל”ת, בין השאר כיוון שאלו לא מחפשים עבודה באופן אקטיבי.

מבחינת ההשפעה על המשק, הכנסת העובדים בחל”ת יורדת בעשרות אחוזים, והם מובטלים לכל דבר. שיעורי האבטלה שונים בכל סקר, אך המגמה העולה מהם היא דומה: העלייה במספר הנדבקים וההגבלות על הפעילות העלו מחדש את מספר המפוטרים ואת העובדים בחל”ת.

על פי סקר המעסיקים של הלמ”ס שיעור האבטלה (ובכלל זה העובדים בחל”ת) נכון לתחילת יולי עמד על כ-18%. ניתן לראות ירידה במספר העובדים בחל”ת מ-8.4% ל-7.3%, אך מנגד עלייה במספר המפוטרים מ-4.5% ל-7.6%. אלו האחרונים מגיעים מכל ענפי המשק, ולאו דווקא מאלו שנפגעו באופן ישיר מהמגבלות. לאור החרפת המצב ואי-החזרה לשגרה אנו צופים עתה שהתוצר יתכווץ השנה בכ-7%.

הממשלה שקלה להעניק לאזרחים מענק של עד 3000 שקל למשפחה, תוכנית זו מסייעת למשקי בית “שנופלים בין הכיסאות” וקשה להגיע אליהם בדרך אחרת, אך במצב הנוכחי היא לא תגדיל באופן ניכר את סך הצריכה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.