עלייה של 47% במספר הפונים למחלקות לשירותים חברתיים

“מדובר במגמה מדאיגה אך צפויה”

עלייה של 47% במספר הפונים למחלקות לשירותים חברתיים בשבוע הראשון של חודש יולי, זאת בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד. כך עולה מנתונים שמפרסם משרד העבודה והרווחה. גם כאשר בוחנים את מספר הפניות בהשוואה לשבוע האחרון של יוני ישנה עליה של 6% במספר הפניות.

1,677 פונים הגיעו למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ בשבוע הראשון של יולי, זאת לעומת 1,573 פונים בשבוע האחרון של יוני. נתונים אלו סוקרים את כלל הפניות החדשות למחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, אך אם מסתכלים על מספר הפניות של האנשים שלא היו מוכרים לרווחה כלל קודם לכן מדובר בעלייה של 10% מהשבוע האחרון של יוני לשבוע הראשון של יולי: מ-392 פונים בשבוע הרביעי של יוני ל-432 בשבוע הראשון של יולי.

“מדובר במגמה מדאיגה אך צפויה”, אומר שר העבודה והרווחה, איציק שמולי. “ככל שיתמשך המשבר אנו צופים נזקקות גדולה יותר גם של המשפחות אשר מוכרות לרווחה וגם פניות של משפחות שלא היו מוכרות קודם לכן וכל זאת כאשר העובדות הסוציאליות שאמורות לסייע לכל אותן משפחות רווחה נמצאות בשביתה במחאה על תנאי העסקתן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.