“עלינו להישמע לדעת הרופאים ולהתחסן ללא התמהמהות”

בהודעה שפרסמה ‘ועידת רבני אירופה’ קוראים; נשיא הועידה רב ואב”ד מוסקבה; הגר”פ גולדשמידט, יו”ר הועדה המתמדת ואב”ד לונדון הגר”מ געללי והמנהל הרבני ראש ישיבת ‘תורת חיים’ במוסקבה הגר”מ לבל רבני המדינות אבות בתי הדין ודייני אירופה החברים בועדה המתמדת, לכל קהילות אירופה; ‘כל אחד להישמע לדעת הרופא שלו, ובמידה והם אומרים להתחסן בחיסון המצוי במדינתם עליהם לעשות זאת בהקדם האפשרי ללא התמהמהות’

ראשי ‘ועידת רבני אירופה’ רבני המדינות אבות בתי הדין ודייני אירופה החברים בועדה המתמדת של הועידה פרסמו קול קורא לקהילות הקודש באירופה להישמע לדעת הרופאים ולקבל את החיסונים נגד נגיף הקורונה.

בהודעה קוראים הרבנים ובראשם נשיא הועידה רב ואב”ד מוסקבה; הגאון רבי פנחס גולדשמידט, יו”ר הועדה המתמדת ואב”ד לונדון הגאון רבי מנחם געללי והמנהל הרבני ראש ישיבת ‘תורת חיים’ במוסקבה הגאון רבי משה לבל; ‘מאחר שבחסדי ה׳ התחילו לייצר ולחלק חיסונים נגד הנגיף קורונה אשר למגינת לב רבים חללים הפילה, ושבת משוש לבנו ונמנע מאתנו לפקוד כהרגלנו את בתי הכנסיות ובתי המדרשות ה”ה בית חיינו, הננו להודיע לכל בני קהילותינו שעל כל אחד ואחד להישמע לדעת הרופא שלו, ובמידה והם אומרים להתחסן בחיסון המצוי במדינתם עליהם לעשות זאת בהקדם האפשרי ללא התמהמהות’

עם זאת אומרים הרבנים כי על כל קהילות הקודש להמשיך ולהישמע להוראות משרדי הבריאות במדינותיהם ולפעול על פי המתווה שקבעו, מרביתם בהתייעצות ובתיאום עם הנהגת הקהילות.

את מכתבם לקהילות הקודש באירופה מסיימים הרבנים: ‘ויהי רצון שנזכה למה שכתוב כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, אני ה רופאך, ונחזור כולנו במהרה למקדשי המעט, עד ביאת המשיח בבנין בית מקדשנו’.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.