על הנשים להתחזק בצניעות: מכתב הגר”ח בעקבות אסון מירון

רשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א במענה לרבים השואלים על מה עשה ד’ ככה לנו במירון, “זו גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים. יש להתחזק בהתמדת התורה, בצניעות ובכוונת הברכות להרגיש קרבת אלוקים”. את דברי החיזוק אמר רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א במענה לשאלות אותן הציג קמיה אביו הגדול בנו חביבו הגאון רי”ש קניבסקי שליט”א ומרן שליט”א הוסיף כי “יש אף להתחזק בהלכות נטילת ידיים לסעודה בכל פרטיה ודקדוקיה”.

במכתב חיזוק מיוחד מרשכבה”ג מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א לאור המצב והאסון הקשה, עונה מרן בעל ה’דרך אמונה’ שליט”א ומפלס נתיבות במענה לשאלת רבים ‘על מה עשה ד’ ככה’.

במכתב שפרסם בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט”א, נכתב “ישבתי קמיה אאמו”ר מרן שליט”א בשב”ק אחרי האסון הכבד שפקד אותנו בל”ג בעומר במירון ואמרתי כולם שואלים ובקשוני לשאול על מה עשה ד’ ככה לנו ומה יש לתקן לעצור מדת הדין הנוראה, והשיב “זה גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים”, הגאון רי”ש שליט”א  מוסיף ומציין כי “ושאלתי במה לתקן” ומרן שר התורה שליט”א השיב “להתחזק בתורה ובהתמדת התורה”וחזר על זה כמה פעמים, ציין בנו חביבו במכתב והוסיף בשם אביו מרן שליט”א “ונשים שיתחזקו בצניעות”.


בנו חביבו שליט”א מציין כי אחרי כמה רגעים אמר “שלא מקפידים בהלכות נטילת ידים לסעודה בכל פרטיה ודקדוקי, ושצריך להתחזק בכוונה בברכות להרגיש קרבת אלקים”, עכ”ד הקדושים.

במכתבו ציין הגאון רבי יצחק שאול שליט”א על דברי רשכבה”ג מרן שר התורה שליט”א “עי’ טור או”ח סי’ מ”ו שדוד המלך תקן מאה ברכות לפי שהיו מתים מאה נפשות בכל יום, ועי’ זו”ח רות דף ק”ה ב’ במעלת נט”י לסעודה”.

בסיום מכתבו ציין כי מרן שליט”א בירך ומתפלל “מי שאמר לעולמו די יאמר למלאך המשחית הרף, ולא ישמע שוד ושבר בארצינו”. ומרן שר התורה שליט”א הוסיף לאחר חתימת בנו הגרי”ש שליט”א על המכתב חיזוק כי “הדברים נכונים”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.