עצרת המחאה בארצות הברית: חסידי מהר”י מסאטמר לא ישתתפו

חסידי מהר”י מסאטמר דורשים לקיים את המחאה מול השגרירות הישראלית, או לכל הפחות לנאום כנגד הממשלה בישראל. באגודת ישראל מתנגדים.

מסתמן: חסידי האדמו”ר מהר”י מסאטמר יחרימו את העצרת נגד גזרת הגיוס בארה”ב. לאחר ישיבה ממושכת בבית האדמו”ר הוחלט ע”י הרבנים חברי הבד”ץ של סאטמאר והתאחדות הרבנים שלא לשתף פעולה עם אגודת ישראל ולהימנע מהשתתפות בעצרת המחאה שתיערך במנהטן ביום ראשון הקרוב. בסאטמר מסבירים שהם אמנם מזדהים עם המאבק בגזירת הגיוס, אך מאחר ובעצרת לא יבוא לידי ביטוי המסר המרכזי של סאטמר, קרי: ההתנגדות לעצם קיומה של המדינה, אי לכך הם לא ייטלו חלק בעצרת.

ביום שני ביקרו בבית האדמו”ר מהרי”י מסאטמאר חברי משלחת של אגודת ישראל בארה”ב בראשות הרב חיים דוד צוויבל בכדי להזמינו להשתתף בעצרת הענק כנגד גזרת הגיוס ביום ראשון. לאחר דין ודברים הודיע להם האדמו”ר שהוא מזמין למחר אסיפת רבנים בביתו, שבמהלכה הם יכריעו כיצד לנהוג בסוגיה. האדמו”ר אמר לחברי המשלחת שהוא ממליץ לערוך את העצרת מול השגרירות הישראלית במנהטן כפי שהיה נהוג עד כה.

אמש ( רביעי) התקיימה בבית האדמו”ר ישיבה היסטורית של רבני סאטמאר, חברי הבד”ץ של סאטמאר והבד”ץ של התאחדות הרבנים דארה”ב. בראש השולחן ישב האדמו”ר כשלצדו ישבו גיסו גאב”ד סאטמאר מאנסי, ראב”ד סאטמאר הגריח”מ פריעדמאן, חברי הבד”ץ הגרש”ל וינברגר, הגרז”ל פילאף, הגרח”ד כ”ץ והגר”א רוזנפלד. כמו כן השתתפו בישיבה ראב”ד התאחדות הרבנים הגר”מ זילבר, חברי בד”ץ התאחדות הרבנים הגרי”ד כ”ץ, הגר”ט זילבר והגרח”ק גוטמאן.

לאחר ישיבה ממושכת בבית האדמו”ר הוחלט ע”י הרבנים חברי הבד”ץ של סאטמאר והתאחדות הרבנים לדרוש מאגודת ישראל להעביר את מיקום העצרת מול השגרירות, או לכל הפחות שישמיעו נאום אחד נגד ממשלת ישראל בארץ. נימוק הדבר הוא שלא ישתמע מהעצרת כאילו אנחנו מגבים את ידיהם של החכי”ם החרדים שלוחמים נגד גזירת הגיוס, והם ישתמשו בעצרת כהוכחה לכך שגם החרדים בארה”ב הם נגד הגזירה, בעוד שסאטמר היא לפני הכל נגד כל שותפות עם מוסדות המדינה הציונית..

בסאטמאר ציינו שההיסטוריה מתיצבת לצידם: בשנת תשי”ד התקיימה הפגנה אדירה נגד גזירת גיוס בנות בהשתתפות כל הפלגים ביהדות החרדית בארה”ב, בראשם גדולי הדור זי”ע והאדמו”ר בעל ה”ויואל משה” מסאטמר זי”ע. המעמד התקיים מול השגרירות, ולמרות שלא נשאו בו נאומים כלל, הוא היה מעמד בעל חשיבות בשל קיומו מול השגרירות הישראלית.

כאמור, נכון לבוקר זה, חסידות סטמאר לא תשתתף בעצרת הענק נגד גזרת הגיוס זאת לאחר שאגודת ישראל מתנגדת לכך שההפגנה תתפרש כנגד חברי הכנסת החרדים שלוחי גדולי ישראל.

יצוין, כי חסידי הפלג השני של סאטמר יטלו חלק בעצרת, זאת לאחר שבאגודת ישראל הגיעו להסכמות עם האדמו”ר מהר”א מסאטמר באשר לנוסח ההחלטה שתתקבל בעצרת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.