פוניבז’ ספדה לר’ אריה: “דבר כזה לא יהיה”

אלפים השתתפו בהיכל כולל פוניבז’ בהספד לזכרו של ראש ישיבת ‘מיר’ בברכפלד הגאון רבי אריה פינקל זצ”ל. הגרב”ד פוברסקי: “אני מכיר את ר’ אריה יותר מכולם, דבר כזה לא יהיה”. {בהשתתפות אלפים}

אלפים השתתפו בהיכל כולל פוניבז’ בהספד לזכרו של ראש ישיבת ‘מיר’ בברכפלד הגאון רבי אריה פינקל זצ”ל. הגרב”ד פוברסקי: “אני מכיר את ר’ אריה יותר מכולם, דבר כזה לא יהיה”.

הגאון רבי גרשון אדלשטיין רא ישיבת פוניבז’ ספד: “האסון הגדול של פטירת הראש ישיבה זצ”ל אירע בימי סוף זמן שבהם כח התורה נחלש וחסר בהשפעות של לומדי התורה. על כל אחד להתעורר לתשובה מחמת המאורע הזה וההתעוררות הזאת שהיא בזכות הנפטר הרי הזכויות הללו יהיה לזכות עבור הנפטר וזיכוי נשמתו הטהורה”.

ידידיו הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ספד בבכי: “אני מכיר את רבי אריה יותר מכולם ואני יכול לומר כזה דבר לא יהיה. אין לנו תמורתו. ועלינו רק ללמוד מדרכיו ולשאוף להיות כמוהו. רבי אריה היה העניו של הדור, ענוה זה ראש כל המעלות. ובסדר הברייתא של רבי פנחס בן יאיר הענווה זה השלב האחרון לפני רוח הקודש. למדרגות האלה הגיע רבי אריה ועל זה אנחנו מתאבלים”.

הגרב”ד הוסיף: “על רבי אריה שרתה קדושה שהשפיע על כל סובביו. מה שקרית ספר היא עיר ואם בתורה זה היה בזכות רבי אריה שהיה גר שם. גם אני שהייתי רואה אותו הייתי מתעורר לתשובה, את דבריו סיים בבכייה רבה כי עלינו לבקש רחמים מהקב”ה שישאיר לנו משהו ממידותיו”.

נשיא ישיבת פוניבז’ רבי אליעזר כהנמן ספד: “הנפטר הגדול מלבד מה שהיה בעצמו ת”ח גדול, היה איכפת לו כבודם של תלמידי חכמים גדולי ישראל ובעצמו פעל מאחורי הקלעים למען כבודם. וכן הלך מאיתנו הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ”ל שגם הוא היה מיוחד בזה”.

את מסע ההספדים חתם הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר בירושלים: “רבי אריה חי כל חייו ב’שיוותי ה’ לנגדי תמיד’ מי שזכה לראות אותו בתפילה יכל לראות איך שבכל מילה רבי אריה מדבר עם הקב”ה. רבי אריה היה פיקח גדול עשרות שנים שהייתי קרוב אליו ויכול להעיד על פיקחותו ואת כל פיקחותו ניצל להיכנס ללב של השני, ולעצמו לא היה צריך דבר”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.