פחות עובדים יותר נופשים: הנתונים על החרדים נחשפים

מנתונים שמפרסם ה”שנתון החברה החרדית” של המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי רמת החיים של האוכלוסייה החרדית עולה, למרות שמספר החרדים היוצאים לשוק העבודה נבלם.

מנתונים שמפרסם ה”שנתון החברה החרדית” של המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה כי רמת החיים של האוכלוסייה החרדית עולה, למרות שמספר החרדים היוצאים לשוק העבודה נבלם.

מהנתונים עולה כי בשנים 2015-2018 נבלם שיעור התעסוקה של הגברים החרדים – רק 51% מהגברים החרדים עובדים, לעומת 87% מהגברים היהודים שאינם חרדים. בשנת 2015, 52% מהגברים החרדים עבדו. בעוד הגברים שוקדים על הגמרא, הנשים יוצאות לפרנס – 76% מהן עובדות, לעומת 71% בשנת 2015 מול83% מהנשים היהודיות הלא-חרדיות עובדות.

כן נרשמה עלייה במספר האברכים נרשם זינוק של 30% לעומת 2015, 86 אלף אברכים ישבים בכוללים, מספר בחורי הישיבות גדל משמעותית, ב-21% – מ-30 אלף ל-37 אלף. בשנת 2018 לבדה נרשמה עלייה של 6% במספרם, וזאת למרות שהגידול במספר החרדים עומד על 4% בלבד.

ההכנסה החודשית (ברוטו) למשק בית חרדי קטן משמעותית מזה של משק בית לא-חרדי: 15,015 לעומת 22,190 שקלים בשנת 2017, 55% מהילדים החרדים חיים מחת לקו העוני, לעומת 9% מהילדים היהודים הלא-חרדים. 26% מהילדים החרדים חיים בחוסר ביטחון תזונתי.

בעשור האחרון חל גידול של פי 2.5 במספר החרדים – גברים ונשים – הלומדים לתואר אקדמי. בשנתיים האחרונות גדל מספר הסטודנטים החרדים ב-9%, ובמספר הסטודנטיות החרדיות ב-12%. סך הכל, בשנת הלימודים תשע”ט למדו במוסדות אקדמיים כ-12 אלף סטודנטים חרדים, 3.8% מכלל הסטודנטים. 70% מהם היו סטודנטיות.

בשנים 2017-2018 כ-54% מהחרדים בגילאי 20 ומעלה נפשו בישראל לעומת 60% מהאוכלוסייה היהודית הלא-חרדית, ו-17% נפשו בחו”ל (לעומת 52% מהאוכלוסייה היהודית הלא-חרדית). שיעור החרדים שמשתמשים באינטרנט: כ-49% בשנים 2017-2018, לעומת 28% ב-2008-2009. 60% מדווחים על שימוש במחשב.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.