פינת החי בבני ברק תשופץ בעלות של 7 מיליון שקלים

למעלה משבעה מיליון שקלים משקיעה עיריית בני ברק, בתקופה זו בעבודות נרחבות ביותר בפיתוח ובשדרוג, פינת החי שבהמשך רחוב אשל אברהם, בסמוך לשכונת רמת אלחנן, וזאת במסגרת תקדים שאושר ע”י מועצת העירייה, ביזמת הרב חנוך זייברט, ראש העיר.

“פינת החי”, הכוללת מגוון בעלי חיים ומתקנים לילדי העיר, הוקמה לפני כ-25 שנה, ע”י הרב משה אירנשטין ז”ל, ראש העיר דאז, בסיוע כספי של מחוז ברוקלין, ניו יורק, במסגרת ברית ערים תואמות שנחתמה, באותם ימים, בין עיריית בני ברק, לבין הנהלת מחוז ברוקלין, והיא נפתחה בטכס בהשתתפות מר הווארד גולדין, נשיא המחוז באותה תקופה.

במקום, ביקרו , במשך השנים, המוני ילדים, תושבי העיר ומחוצה לה, שנהנו הנאה מרובה מבעלי החיים שבגן עם הסברים יחודיים בהיבט יהודי. ברם, במשך השנים הרבות שחלפו מאז הקמת פינת החי, שמלבד התיישנות חלק מהכלובים והמתקנים, התפתחה העיר מ-85,000 תושבים ל-195,000 תושבים כן ירבו, ומחציתם ילדים וצעירים, הביאו את הצורך והחיוניות לפתח את המקום, לשפצו ולהגדילו.

בעקבות זאת, הוכנו תכניות הנדסית ואדריכלית מקיפות, להגדלת שטחי המקום, לפיתוחם ולשדרוגם, והועמדו הסכומים להגדלות לביצוע עבודות בהיקף נרחב ביותר, שמטרתן הרחבה ופיתוח של המתחם כולו והגדלתו.

הגן כולו יעבור שיפוץ יסודי, ריצוף, גינון, השקיה, סלעיות, תוספת גדולה של בעלי חיים, כלובים, אקווריומים, מוטרינות זכוכית לזוחלים ולדגים, וכמו”כ יוקמו חצר לימודית זואולוגית, מערות מחסה לבעלי החיים, שילוט והסברה, במטרה לאפשר סביבה תרבותית ולימודית משודרגת.

העבודות תבוצענה בהתאם להנחיות, הרב חנוך זייברט, ראש העיר, באמצעות האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה, שבראשות הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף, שתכנן את ביצוע הפרוייקט, ובשיתוף עם הרב ישראל לייזר, המשנה למנהל האגף ומנהל מח’ חזות העיר ומר צבי פוננסקי, מנהל מח’ נטיעות שבאגף, והן תמשכנה כתשעה חודשים, בהתאם לתכנית המקצועית שהוכנה.

בתקופה זו יהיה המקום סגור לציבור, וכדברי אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה: “מחד גיסא, יש להצטער על הצורך בסגירה זמנית של המקום, בשל ההיקף הענק של העבודות, אך, מאידך גיסא, עם גמר העבודות יפגשו המבקרים בפארק החי גדול בהרבה, מרווח בהרבה ומפותח בהרבה.”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.