“פירצה חמורה” הגרש”א שטרן מוחה על הגננות החרדיות שגורמות לחילול שבת

המוסר בדיקה בימי שישי וערבי חג, הרי מכשיל בזה את הבודק בכמה וכמה מלאכות בלא שום היתר, ביניהם כותב, צובע, הדלקת מכשירי חשמל, ואף שהוא שוגג, עובר בזה בלאו דאורייתא, נמסר באזהרה חמורה מבית מרן מפוסקי הדור הגרש”א שטרן רבה של מערב ב”ב

ברצוני להביע את כאבי על חללי השבת שהתבצעו בפרהסיא ברחובה של עיר, בשבת זו שבת בראשית, לאחר חודש של התעלות והתרוממות בירח האיתנים.

אלו דברי הגרש”א שטרן שליט”א שבאו לאור ההודעה של משרד החינוך ביום חמישי כי על הגננות המעוניינות לשוב לעבודה, לבצע בדיקת קורונה, רובם ככולם אכן שמרו על פסק ההלכה, שלא לערוך בדיקות בערב שבת, משום גרם חילול שבת, בכך שיהודים מחללים שבת במעבדות, ובנוסף לכך כאשר מוסיפים חטא על פשע, והשליחים באים בעיצומה של יום השבת, להודיע לנשאי הנגיף.

הגרש”א הוסיף ברגש, כי לב מי לא יחרד לראות את הנהגים נוסעים בעצם יום השבת ברחובה של עיר, שלא לצורך פיקוח נפש כלל, אלא בכדי שיוכלו להופיע במקום העבודה, ואף שרק מעט שבמעט בשגגה ממש הורו לעצמם היתר, ובלחץ זו הדחק של פרנסה, מ”מ יש למחות כדי שלא יאמרו מדשתקי רבנן ניחא ליה.

ובזכות שמירת שבת קדשינו נזכה לשפע פרנסה וכל מילי דמיטב, כדאיתא כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין.

בעקבות הפירצה החמורה בחילולי השבת וזילותא דשבתא בריש גלי, יצא כרוז מיוחד מטעם “בית ההוראה לענייני רפואה”, וקריאה נרגשת להימנע מביצוע בדיקות בערבי שבתות וחגים, עקב ריבוי מלאכות שבת ולאוין דאורייתא, וז”ל הכרוז:

“לעם מקדשי שביעי, הננו לשוב ולעורר כי עפ”י דעת תורה, יש להימנע מלבצע בדיקות בימי שישי, בכדי למנוע חילול שבת בפעולות שונות הכרוכות בכמה וכמה מלאכות דאורייתא, הן במעבדות, והן במסירת התשובות לציבור הנבדקים.

מיותר לציין כי אנשים בריאים הנבדקים לצורך חזרה למקום עבודה וכל כיו”ב, אין להתיר להם כלל לערוך את הבדיקות בימי שישי.

אלו הנמצאים בהגדרה של ‘קבוצת סיכון’, מבחינת הגיל, ואו המצב הבריאותי, או באם ישנה הוראה אחרת מרופא, יעשו שאלת חכם.

ובזכות שמירת שבת כדת, ננצל מכל צער ונס יגון ואנחה, בברכת, והסירותי מחלה מקרבך”.

מיותר לציין כי המוסר בדיקה בימי שישי וערבי חג, הרי מכשיל בזה את הבודק בכמה וכמה מלאכות בלא שום היתר, ביניהם כותב, צובע, הדלקת מכשירי חשמל, ואף שהוא שוגג, עובר בזה בלאו דאורייתא, כמבואר בפוסקים שאפילו היה העובר אנוס עובר בלאו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.